Archiwum Tagów | "Teodoret z Cyru"

helena

Teodoret z Cyru: Cesarzowa Helena i Krzyż Święty

[Wznoszeniu bazylik] nie kto inny się przysłużył, ale sama matka cesarza, owa kobieta zdobna synem i chwalona przez wszystkich pobożnych, która porodziła tę wielką jasność i dostarczyła mu pokarmu pobożności. Ona znosiła trudy drogi i nie zważała na cierpienia starości. Przedsięwzięła bowiem tego rodzaju podróż tuż przed śmiercią i osiągnęła kres życia wieku osiemdziesięciu lat. […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Historia, Kultura, Świat Ojców, Teksty OjcówComments (0)

0 R

Teodoret z Cyru o małżeństwie

Wydaje mi się wskazane zarówno wyłożyć prawa dotyczące małżeństwa, jak i postawić zarzuty zuchwałemu mówieniu przeciw niemu. Samo zaś rozróżnienie płci wystarcza, żeby ukazać powód takiego stworzenia. Twórca wszechświata ukształtował kobietę z tego powodu, dla którego została ona nazwana pomocą. „Uczyńmy Adamowi – powiedział – odpowiednią dla niego pomoc” 1. Nie tylko więc ukształtował, ale […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

zmartwychwstanieumarlych

Teodoret z Cyru o powstaniu z martwych

Ponieważ w ten sposób wprowadzeni zostaliśmy w misterium chrztu, mamy nadzieję zmartwychwstania i oczekujemy zmartwychwstania ciał. Ukazuje to już samo słowo: anastasis oznacza przecież „ponowne postawienie”. Ciało jest czymś zniszczalnym i ulegającym rozkładowi, czymś, co zmienia się w proch. „Opuści go – mówi [Pismo] – jego duch i wraca we własny proch”1. I znowu: „Gdy […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

leonardo-da-vinci-vitruvian-man-47ae1f4876c7ee50d33b05cb135cfc77

Antropologia Teodoreta z Cyru

Teodoret z Cyru jest jednym z większych biskupów i teologów starożytności chrześcijańskiej, niestety jego życie i dzieło nie cieszy się większym zainteresowaniem badaczy. Poświęcając mu jeden z rozdziałów swoich Historical Sketches, John Henry Newman zauważył, że wielkim nieszczęściem Teodoreta było to, że musiał prowadzić swoje życie w czasie, gdy burze doktrynalne, które od czasu do […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Artykuły patrystyczneComments (0)

natale

Teodoret z Cyru: Dlaczego Słowo stało się ciałem?

Stwórca więc ulitował się nad naszą naturą pokonaną przez Złego, poranioną gorzkimi pociskami grzechu i oddaną w towarzystwo śmierci. Przychodzi z pomocą swojemu obrazowi i walczy przeciw toczącym z nim wojnę nie posługując się czystą, boską mocą, nie niszcząc przeciwników królewską potęgą, nie wysyłając wojska anielskie, nie zabierając na wojnę archaniołów, nie zbrojąc przeciw wrogom […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

First Ecumenical Council

Heretyckie środy: KONKURS!

Przez ostatnie tygodnie, każdej środy publikowaliśmy na naszych łamach fragmenty dzieła Teodoreta z Cyru o herezjach. Zakończyliśmy pierwszy rozdział tej księgi i w związku z tym proponujemy Czytelnikom naszego portalu konkurs wiedzy o herezjach. Wszystkich chętnych zapraszamy do ponownego przejrzenia tekstu Teodoreta z Cyru (pierwszy fragment znajduje się tutaj) i wypełnienia formularza konkursowego. Wśród autorów […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Artykuły patrystyczne, Teksty OjcówComments (1)

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Nasz Zbawca, gdy stał się dla nas człowiekiem, z jednej strony wydał za nas na śmierć swoje własne ciało, aby wszystkich wybawić od śmierci, a z drugiej – chcąc ukazać nam swój własny, niebiański i doskonały sposób postępowania – wyraził go w sobie samym, aby już nikt nie był łatwo zwodzony przez nieprzyjaciela, skoro posiada gwarancję stałości: zwycięstwo nad diabłem odniesione przez Niego za nas. Dlatego więc nie tylko nauczał, lecz i uczynił to, czego nauczał, aby każdy – słysząc słowa: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” – zarówno słuchał Go, gdy przemawia, jak i brał z Niego przykład, wpatrując się w Niego niczym w obraz.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 13, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.