Jan Chryzostom

Jan Chryzostom w patres.pl:

Komentarz do Ewangelii Jana

Homilia XXXII

Homilia LXXXV

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Dla ludzi czystych wszystko jest czyste, u nieczystych zaś zarówno sumienie, jak i w ogóle wszystko jest splamione.
Atanazy Wielki, List do Amuna, IV wiek po Chr.