Archiwum Tagów | "Beda Venerabilis"

grota-sw-szymona

Apostoł Szymon w Abchazji

Podczas gdy tłumy turystów próbują dostać się abchaskiego cudu podziemi, Nowoafaońskiej jaskini, nieco na uboczu dziesiątki pielgrzymów wdrapują się po stromym podejściu prowadzącym do malutkiej groty. Wilgotny kamienny korytarz prowadzi do ciasnej salki zastawionej ikonami Jezusa i Maryi z Dzieciątkiem. Obrazy migoczą w ciepłym świetle świeczek, powietrze pachnie topioną stearyną. Młoda, okutana chustką dziewczyna zapala […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Geografia, Historia, Kultura, Świat OjcówComments (0)

dobrypasterz

Beda Czcigodny: o pasterzu i jego owcy, o kobiecie i jej drachmie

Zbliżali się zaś do Niego celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać, zaś faryzeusze i uczeni w Piśmie szemrali mówiąc, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Ponieważ nie tylko sprawiedliwy może zgrzeszyć przez bezczynność, ale także grzesznik może opamiętać się na skutek przemyślnego działania, po tym jak powiedział, że zwietrzałą sól należy wyrzucić, natychmiast Ewangelia […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

budowaniewiezy

Beda Czcigodny: kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto własnej duszy, nie może być moim uczniem. Wypada się zastanowić, czemu zalecono nam nienawidzić rodziców i naszych cielesnych krewnych, skoro nakazano nam […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

skarb

Beda Czcigodny o prawdziwych bogactwach

Nie bój się, mała trzódko, ponieważ waszemu Panu spodobało się dać wam królestwo. Trzodę wybranych nazywa „małą” albo w porównaniu z większą liczbą odrzuconych, albo raczej z powodu uznania dla jej pokory. Ponieważ najwidoczniej chciał, żeby Jego Kościół, który już tak bardzo poszerzony został pod względem liczebności, rozrósł się aż po krańce ziemi i przez […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

wskrzezeniemlodziencaznain

Beda Czcigodny: wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain. Nain jest miastem w Galilei, dwie mile na południe od góry Tabor, niedaleko Hendoru, który jest dużą wioską leżącą cztery mile na południe od tej góry. A szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki. […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty Ojców5 komentarzy

Jezussynciesli

Beda Czcigodny: Czy to nie jest cieśla?

I odszedł stamtąd do swojej ojczyzny, a szli za Nim Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze i wielu, którzy Go słuchali, byli zdumieni Jego nauką i mówili: „Skąd On ma to wszystko? I co za mądrość jest Mu dana? I takie moce, które działają przez Jego ręce?” Jego ojczyzną nazywa Nazaret, w […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Ciało nie przyniosło niesławy Logosowi – nie może być! Lecz to raczej ono zostało wsławione przez Niego. I Syn nie został pozbawiony boskości, gdy istniejąc w postaci Bożej przybrał postać sługi, lecz to raczej On stał się wyzwolicielem wszelkiego ciała i całego stworzenia.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.