Archiwum Tagów | "Ewangelia Marka"

oczekiwanie

Beda Czcigodny: Czuwajcie!

Patrzcie, czuwajcie, módlcie się, ponieważ nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Bo rzecz ma się jak z człowiekiem, który mając wyruszyć w podróż zostawił swój dom i powierzył swoim sługom staranie o wszystko, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Jasno ukazał, czemu wcześniej powiedział, że o tym dniu czy godzinie nie wie nikt, ani aniołowie w […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

bartymeusz

Beda Czcigodny: uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

Gdy więc Pan, Jego uczniowie i wielki tłum wychodzili z Jerycha, przy drodze siedział człowiek ślepy i żebrał, ponieważ gdy Pan zstąpił z nieba i gdy wielu spośród wiernych szło za Nim, a przede wszystkim ludzie wybrani od założenia świata wkraczali wraz z Nim w bramy Królestwa Niebieskiego, natychmiast naród pogan już od dawna ślepy […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

JezusJakubJan

Beda Czcigodny: dla kogo jest Królestwo niebios?

Przystąpili do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza mówiąc: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. A On im powiedział: Co chcecie, żebym wam uczynił? Oni powiedzieli: Daj nam, żeby jeden z nas zasiadł w Twojej chwale po prawej Twojej stronie, a drugi po lewej. Mateusz pisze, że o to prosiła w […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

bogatyzJezusem

Beda Czcigodny o bogaczu szukającym życia wiecznego

Gdy Jezus wyruszył w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadł przed Nim na kolana i prosił Go mówiąc: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym otrzymał życie wieczne?” Wydaje mi się, że ten człowiek, który prosi o życie wieczne od Pana, usłyszał wcześniej, że godni wejścia do Królestwa Niebios są ci, którzy staną się jak dzieci, a […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

james_tissot_jesus_teaching_by_the_seashore_525

Beda Czcigodny: o członkach, które należy odciąć

I jeśli gorszy cię twoja ręka, odetnij ją. Dobre jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając obie ręce iść na Gehennę, w ogień nieugaszony. Ponieważ wcześniej uczył, byśmy nie gorszyli tych, którzy w Niego wierzą, teraz konsekwentnie przypomina, jak mamy uważać na tych, którzy usiłują nas zgorszyć, czyli przez swoje słowo lub przykład […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

effata

Beda Czcigodny: Uzdrowienie głuchoniemego.

I znowu opuścił granice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Morze Galiliejskie w granicach Dekapolu. Pada określenie „Dakapol” ponieważ jednym imieniem określa się okolicę dziesięciu miast za Jordanem na wschód, wokół Hippum, Pelli i Gadary, naprzeciw Galilei. To więc, co zostało powiedziane, że Pan przyszedł nad Morze Galilejskie do granic Dekapolu, nie oznacza, że wszedł […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

zboze

Beda Czcigodny: o kiełkującym ziarnie i pozornej małości Ewangelii

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jakby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Fra_Angelico_Jezus

Beda Czcigodny o jaśniejących szatach Chrystusa

I przemienił się – mówi – wobec nich. I szaty Jego stały się lśniąco białe, bardziej niż śnieg. Przemieniony Zbawca nie pozbył się natury prawdziwego ciała, ale ukazał chwałę mającego się dokonać czy to swojego czy naszego zmartwychwstania. Taki właśnie, jakim ukazał się wtedy Apostołom, po sądzie ukaże się wszystkim wybranym. W tym bowiem czasie […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Ciało nie przyniosło niesławy Logosowi – nie może być! Lecz to raczej ono zostało wsławione przez Niego. I Syn nie został pozbawiony boskości, gdy istniejąc w postaci Bożej przybrał postać sługi, lecz to raczej On stał się wyzwolicielem wszelkiego ciała i całego stworzenia.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.