Archiwum Tagów | "Komentarz do Marka"

pustynia

Beda Czcigodny: Głos wołający na pustyni

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak napisane jest u proroka Izajasza… Porównując ten początek Ewangelii Marka z początkiem Mateusza, który mówi: „Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama“, trzeba rozumieć na podstawie tych dwóch wypowiedzi, że jeden Pan nasz, Jezus Chrystus jest zarówno synem Boga jak i człowieka. I słusznie pierwszy Ewangelista (Mateusz) […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

uzdrowienie

Beda Czcigodny: Jezus, choroby i demony

Z nastaniem wieczora, gdy zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Zachód słońca oznacza mękę i śmierć tego, który powiedział: „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”[1]. I przy zachodzącym słońcu uzdrawia więcej opętanych, niż wcześniej uzdrowił chorych, ponieważ żyjąc […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)


Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Dla ludzi czystych wszystko jest czyste, u nieczystych zaś zarówno sumienie, jak i w ogóle wszystko jest splamione.
Atanazy Wielki, List do Amuna, IV wiek po Chr.