Archiwum Tagów | "Komentarz do Ewangelii"

ojciecisyn

Podobieństwo Syna i Ojca: homilia Augustyna na 14 rozdział Ewangelii Jana

1. Słowa świętej Ewangelii, bracia, wtedy są dobrze rozumiane, gdy odkrywa się ich zgodność z tym, co napisane jest we wcześniejszych fragmentach, zatem podczas nauczania głoszonego przez Prawdę należy uzgadniać wcześniejsze wypowiedzi z późniejszymi. Pan powiedział wcześniej: „Jeśli odejdę, przygotuję wam miejsce. Przyjdę powtórnie i zabiorę was ze sobą, abyście i wy byli tam, gdzie […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

jaiojciec

Augustyn o mocy Syna równego Ojcu

5. „Moje owce słuchają mojego głosu, znam je i one idą za mną, a ja im daję życie wieczne”. Oto jest pasza. Jeśli pamiętacie, wcześniej powiedział: „Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę” (J 10,9). Weszliśmy dzięki wierze, wychodzimy przez śmierć. Lecz tak jak przez bramę wiary weszliśmy, tak winniśmy wyjść z ciała jako ludzie wierzący. […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

obmycie

Beda Czcigodny: o obmyciach i nie tylko

I zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy. Widząc, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, czyli nieumytymi rękami, krytykowali ich. Jakże prawdziwe jest to wyznanie, które Pan skierował do Ojca: „Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ludzie z krainy Genezaret, którzy […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Jezus

Augustyn z Hippony, Traktat XXV Homilii na Ewangelię Jana

1. Po wczorajszym czytaniu z Ewangelii następuje ten fragment, na podstawie którego trzeba dzisiaj wygłosić naukę. Po dokonaniu cudu, gdy pięć tysięcy ludzi Jezus nakarmił pięcioma chlebami i gdy tłumy były zdumione i mówiły, że jest wielkim Prorokiem, który przyszedł na świat, następuje ten fragment: „Gdy Jezus więc dowiedział się, że przyszli, żeby Go porwać […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

kodex

Augustyn o rozmnożeniu chleba, cz. II

4. „Andrzej mówi: Jest tu pewien chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, ale co to jest dla tak wielu?” Gdy Filip zapytany odpowiedział, że nie wystarczy chleba za dwieście denarów, żeby nakarmić nimi tak wielki tłum, był tam jakiś chłopiec, który miał ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. „Jezus powiedział: każcie […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (1)

james_tissot_jesus_teaching_by_the_seashore_525

Beda Czcigodny: odpocznijcie nieco…

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, czego dokonali i czego nauczali. Nie tylko to Mu opowiedzieli, czego dokonali i czego nauczali, ale także to, że Jan został zabity podczas ich głoszenia nauki, opowiedzieli Mu albo oni albo uczniowie Jana, jak opisuje Mateusz. Dlatego potem są te słowa. I mówi im: Oddalcie się […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Jezusinarody

Beda Czcigodny: Dana mi jest wszelka władza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Co znaczy więc, że Jezus uprzedził uczniów do Galilei, aby tam się im ukazać? Idą za Nim, aby oddać Mu cześć widząc Go, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy zasnęli. Idą za Nim ci, […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

uzdrowienie

Beda Czcigodny: Jezus, choroby i demony

Z nastaniem wieczora, gdy zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Zachód słońca oznacza mękę i śmierć tego, który powiedział: „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”[1]. I przy zachodzącym słońcu uzdrawia więcej opętanych, niż wcześniej uzdrowił chorych, ponieważ żyjąc […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Wy teraz uzbrójcie się w łagodną cierpliwość i stańcie się nowym stworzeniem w wierze, która jest Ciałem Pana, i w miłości, która jest Krwią Jezusa Chrystusa. Niechaj nikt z was nie ma niczego przeciw swojemu bliźniemu. Bądźcie głusi, kiedy wam mówią o czymś innym niż o Jezusie Chrystusie z rodu Dawida, Synu Maryi, który naprawdę się narodził, który jadł i pił, naprawdę był prześladowany za Poncjusza Piłata, naprawdę został ukrzyżowany i umarł, a oglądały Go niebo i ziemia, i otchłań. On też naprawdę powstał z martwych. To Jego Ojciec wskrzesił Go. Ojciec również na Jego podobieństwo i nas, wierzących w Niego, wskrzesi w Jezusie Chrystusie, poza którym nie ma dla nas prawdziwego życia.
Ignacy z Antiochii, List do Trallian, II wiek po Chr.