Kategorie | Aktualności

III Konferencja Bizantynistyczna: Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach

212-1

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Bizantynistycznej z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27 listopada 2015 (czwartek-piątek). Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL.

Temat powyższy jest stale obecny w historiografii europejskiej. Tutaj został on zawężony do obszaru Bizancjum i Bałkanów, czyli bezpośredniego europejskiego zaplecza cesarstwa. Adresatem tej konferencji jest szerokie grono badaczy późnego antyku, średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego: archeologów, filologów klasycznych i orientalnych, historyków, historyków filozofii, historyków sztuki, patrologów oraz politologów zorientowanych w swych badaniach na dzieje doktryn politycznych wskazanego regionu. W ten sposób jest szansa na zorganizowanie interdyscyplinarnego spotkania fachowców o charakterze ogólnopolskim. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tematów referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) do 31 maja 2015 pocztą elektroniczną na adresy: lu2005harn@yahoo.de (prof. Piotr Kochanek) lub p_szczur@kul.pl. (ks. prof. Piotr Szczur). Będzie to podstawą do zakwalifikowania danego wystąpienia do programu konferencji. Następnie autorzy wszystkich przyjętych do programu wystąpień zostaną drogą mailową poinformowani o strukturze Miejscem obrad będzie słynna gotycka (ozdobiona freskami bizantyńskimi z pocz. XV w.) Kaplica Św. Trójcy na Zamku Lubelskim oraz położony u stóp lubelskiego zamku „Dom na Podwalu” (ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81 532 41 38, strona: domnapodwalu.pl, e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl). Dom ten to nie tylko drugie miejsce obrad, lecz również doskonała “przystań” dla uczestników konferencji, oferująca zarówno pokoje hotelowe, jak i dobrą kuchnię oraz bezpłatny parking objęty całodobowym monitoringiem. Dom na Podwalu to najtańszy hotel (o dobrym standardzie) w tej turystycznie atrakcyjnej części miasta, czyli na lubelskiej starówce. Organizatorzy przewidują konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości ok. 150 zł, która będzie obejmowała koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków. W opłatę konferencyjną nie wchodzą koszty noclegów, które każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Dokładna opłata wpisowa zostanie ostatecznie ustalona w momencie zamknięcia listy Najwartościowsze wystąpienia zostaną opublikowane w “Vox Patrum”, czasopiśmie o międzynarodowej renomie, figurującym na European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz na liście C (10 punktów) wykazu MNiSW.

Dodaj Komentarz

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Nasz Zbawca, gdy stał się dla nas człowiekiem, z jednej strony wydał za nas na śmierć swoje własne ciało, aby wszystkich wybawić od śmierci, a z drugiej – chcąc ukazać nam swój własny, niebiański i doskonały sposób postępowania – wyraził go w sobie samym, aby już nikt nie był łatwo zwodzony przez nieprzyjaciela, skoro posiada gwarancję stałości: zwycięstwo nad diabłem odniesione przez Niego za nas. Dlatego więc nie tylko nauczał, lecz i uczynił to, czego nauczał, aby każdy – słysząc słowa: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” – zarówno słuchał Go, gdy przemawia, jak i brał z Niego przykład, wpatrując się w Niego niczym w obraz.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 13, IV wiek po Chr.