Kategorie | Aktualności

III Konferencja Bizantynistyczna: Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach

212-1

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Bizantynistycznej z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27 listopada 2015 (czwartek-piątek). Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL.

Temat powyższy jest stale obecny w historiografii europejskiej. Tutaj został on zawężony do obszaru Bizancjum i Bałkanów, czyli bezpośredniego europejskiego zaplecza cesarstwa. Adresatem tej konferencji jest szerokie grono badaczy późnego antyku, średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego: archeologów, filologów klasycznych i orientalnych, historyków, historyków filozofii, historyków sztuki, patrologów oraz politologów zorientowanych w swych badaniach na dzieje doktryn politycznych wskazanego regionu. W ten sposób jest szansa na zorganizowanie interdyscyplinarnego spotkania fachowców o charakterze ogólnopolskim. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tematów referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) do 31 maja 2015 pocztą elektroniczną na adresy: lu2005harn@yahoo.de (prof. Piotr Kochanek) lub p_szczur@kul.pl. (ks. prof. Piotr Szczur). Będzie to podstawą do zakwalifikowania danego wystąpienia do programu konferencji. Następnie autorzy wszystkich przyjętych do programu wystąpień zostaną drogą mailową poinformowani o strukturze Miejscem obrad będzie słynna gotycka (ozdobiona freskami bizantyńskimi z pocz. XV w.) Kaplica Św. Trójcy na Zamku Lubelskim oraz położony u stóp lubelskiego zamku „Dom na Podwalu” (ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81 532 41 38, strona: domnapodwalu.pl, e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl). Dom ten to nie tylko drugie miejsce obrad, lecz również doskonała “przystań” dla uczestników konferencji, oferująca zarówno pokoje hotelowe, jak i dobrą kuchnię oraz bezpłatny parking objęty całodobowym monitoringiem. Dom na Podwalu to najtańszy hotel (o dobrym standardzie) w tej turystycznie atrakcyjnej części miasta, czyli na lubelskiej starówce. Organizatorzy przewidują konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości ok. 150 zł, która będzie obejmowała koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków. W opłatę konferencyjną nie wchodzą koszty noclegów, które każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Dokładna opłata wpisowa zostanie ostatecznie ustalona w momencie zamknięcia listy Najwartościowsze wystąpienia zostaną opublikowane w “Vox Patrum”, czasopiśmie o międzynarodowej renomie, figurującym na European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz na liście C (10 punktów) wykazu MNiSW.

Dodaj Komentarz

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Podczas gdy całe boskie Pismo jest nauczycielem cnoty i prawd wiary, Księga Psalmów posiada również jakiś obraz życia dusz. Przecież tak jak człowiek wchodzący do króla przybiera odpowiednią postać i posługuje się odpowiednimi słowami, aby mówiąc wbrew zasadom nie został wyrzucony jako człowiek nieokrzesany, tak samo boska księga człowiekowi, który usilnie stara się o cnotę i chce dobrze poznać sposób postępowania Zbawcy w ciele, najpierw przez lekturę przypomina o poruszeniach duszy, a potem uczy i kształtuje tych, którzy czytają tego rodzaju słowa.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 14, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.