Kategorie | Aktualności

III Konferencja Bizantynistyczna: Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach

212-1

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Bizantynistycznej z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyńskiej, pt. „Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkanach”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 26-27 listopada 2015 (czwartek-piątek). Organizatorami konferencji są: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL.

Temat powyższy jest stale obecny w historiografii europejskiej. Tutaj został on zawężony do obszaru Bizancjum i Bałkanów, czyli bezpośredniego europejskiego zaplecza cesarstwa. Adresatem tej konferencji jest szerokie grono badaczy późnego antyku, średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego: archeologów, filologów klasycznych i orientalnych, historyków, historyków filozofii, historyków sztuki, patrologów oraz politologów zorientowanych w swych badaniach na dzieje doktryn politycznych wskazanego regionu. W ten sposób jest szansa na zorganizowanie interdyscyplinarnego spotkania fachowców o charakterze ogólnopolskim. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tematów referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) do 31 maja 2015 pocztą elektroniczną na adresy: lu2005harn@yahoo.de (prof. Piotr Kochanek) lub p_szczur@kul.pl. (ks. prof. Piotr Szczur). Będzie to podstawą do zakwalifikowania danego wystąpienia do programu konferencji. Następnie autorzy wszystkich przyjętych do programu wystąpień zostaną drogą mailową poinformowani o strukturze Miejscem obrad będzie słynna gotycka (ozdobiona freskami bizantyńskimi z pocz. XV w.) Kaplica Św. Trójcy na Zamku Lubelskim oraz położony u stóp lubelskiego zamku „Dom na Podwalu” (ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 81 532 41 38, strona: domnapodwalu.pl, e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl). Dom ten to nie tylko drugie miejsce obrad, lecz również doskonała “przystań” dla uczestników konferencji, oferująca zarówno pokoje hotelowe, jak i dobrą kuchnię oraz bezpłatny parking objęty całodobowym monitoringiem. Dom na Podwalu to najtańszy hotel (o dobrym standardzie) w tej turystycznie atrakcyjnej części miasta, czyli na lubelskiej starówce. Organizatorzy przewidują konieczność wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości ok. 150 zł, która będzie obejmowała koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków. W opłatę konferencyjną nie wchodzą koszty noclegów, które każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Dokładna opłata wpisowa zostanie ostatecznie ustalona w momencie zamknięcia listy Najwartościowsze wystąpienia zostaną opublikowane w “Vox Patrum”, czasopiśmie o międzynarodowej renomie, figurującym na European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz na liście C (10 punktów) wykazu MNiSW.

Dodaj Komentarz

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Nie czcimy stworzenia, nie może być! Lecz czcimy Pana stworzenia, wcielonego, Logos Boga. Nawet jeśli ciało przez się jest częścią stworzenia, to stało się ciałem Boga. I ani nie czcimy tego rodzaju ciała samego przez się oddzielając je od Logosu, ani nie oddalamy Logosu od ciała chcąc Go uczcić, lecz wiedząc, że Logos stał się ciałem, uznajemy za Go Boga, i to będącego w ciele.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.