Teksty Ojców

Zapowiedź zburzenia Świątyni


Publikujemy kolejną stronę w ramach projektu Ojcowie pomagają. Czynimy to w ostatnim tygodniu Wielkiego Postu, a skoro życzeniem darczyńcy było tłumaczenie jednej strony tekstu Bedy Czcigodnego, wybraliśmy jego komentarz do Mk 13,1-2, w którym Jezus zapowiada zburzenie Świątyni Jerozolimskiej.


A gdy wychodził ze Świątyni, jeden z Jego uczniów mówi do Niego: „Zobacz, nauczycielu, jakie kamienie i jakie konstrukcje”. Odpowiadając mu Jezus stwierdził: „Widzicie wszyscy potężne budowle ? Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zburzony”.

Historyczny sens tego zdania jest następujący. Gdy bowiem Pan opuścił Świątynię, wszystkie gmachy prawa i konstrukcje przykazań zostały zniszczone do tego stopnia, że nic nie może już być wypełnione przez Żydów i po usunięciu głowy wszystkie członki walczą między sobą. Ponieważ po umocnieniu między narodami pogańskimi wiary oraz Kościoła Chrystusowego Judea miała zapłacić należną karę za swoją wiarołomność, słusznie Pan, po tym jak pochwalił ukazaną w ubogiej wdowie pobożność Kościoła, wyszedł ze Świątyni i zapowiedział jej przyszłą ruinę i mające się wkrótce dokonać zrównanie z ziemią podziwianych w tamtym momencie budowli.

Z boskiego zrządzenia stało się, że po rozlaniu się w świecie łaski wiary w Ewangelię sama Świątynia – choć wspaniała ze swoimi obrzędami – została usunięta, aby czasem pozostający dotąd maluczkim i niemowlakiem w sprawach wiary człowiek, wiedząc, że te rzeczy są trwałe, które zostały uczynione przez świętych proroków i ustanowione przez Pana, patrząc z podziwem na światową świętość nie odpadł od czystości wiary, która jest w Jezusie Chrystusie. Bóg więc, przewidując naszą słabość i pragnąc, żeby Jego Kościół się rozrastał, sprawił, że wszystkie te rzeczywistości zostały obalone i usunięte zupełnie, skoro podczas gdy zanika cień i wzór, coś bardziej prawdziwego, a nawet sama prawda głoszona po świecie, odnosi zwycięstwo.

Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii świętego Marka, XIII

Tłum.: P.M.Szewczyk


Przekaż darowiznę 50 złotych, która wesprze potrzebujących i doda kolejną stronę tekstu Ojców na portalu patrystycznym Patres.pl

Zobacz wszystkie przekłady tego pisma na Patres.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *