AktualnościTeksty Ojców

Ojcowie pomagają

Lubicie czytać teksty Ojców? Pomagają Wam w pogłębianiu wiary i coraz lepszym zrozumieniu drogi zbawienia, którą otworzył przed ludźmi Jezus z Nazaretu? Właśnie z tego przekonania, że Ojcowie pomagają, powstał portal patres.pl. Mamy jednak pomysł, żeby Ojcowie pomagali nie tylko duchowo, ale także materialnie…

Portal patrystyczny prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”, które prowadzi liczne projekty pomocowe w krajach Ojców: dzisiejszej Syrii, Libanie, Egipcie, Tunezji. Tam Ojcowie żyli, tam działali, tam pisali. „Dom Wschodni” jest obecny na ziemi Ojców i wspiera ludzi obecnie tam żyjących na różne sposoby. Czasem jest to pomoc doraźna, żeby „nasycić głodnych”, „przyodziać nagich”, „nawiedzić chorych”. Czasem wspieramy dzieci i młodzież w edukacji, dorosłym dajemy możliwość podjęcia pracy i utrzymywania z niej siebie i swoich rodzin.

Chcemy więc zaproponować Czytelnikom patres.pl współpracę przy rozbudowie zarówno samego portalu, jak i projektów pomocowych: za każdą darowiznę na cel charytatywny w wysokości 50 PLN zobowiążemy się opublikować stronę przekładu na język polski wskazanego przez darczyńcę tekstu z listy pism Ojców.

Jeśli pomysł Wam przypadł do serca to do dzieła!

Przekaż 50 PLN na pomoc potrzebującym i przekład jednej strony:

Augustyn z Hippony, O walce chrześcijańskiej

Cyprian z Kartaginy, Listy

Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii św. Marka

Dziękujemy za współpracę w niesieniu pomocy potrzebującym i dostarczaniu duchowej strawy tym, którzy pragną sięgać po teksty Ojców!

Informacje o efektach projektu „Ojcowie pomagają” publikujemy tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *