Teksty Ojców

Ojcowie o Trójcy, cz. II: znowu Augustyn z Hippony

Nie słuchajmy tych, którzy mówią, że tylko Ojciec jest prawdziwym i wiecznym Bogiem, że Syn nie zrodził się z Niego, ale przez Niego został uczyniony z niczego, że był czas, gdy Go nie było, i że co najwyżej zajmuje pierwsze miejsce pośród wszystkich stworzeń. Mówią też, że Duch Święty jest mniejszego majestatu niż Syn i został uczyniony po Synu; i że istota ich trzech jest różna, tak jak złota, srebra i miedzi. Ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią, i na podstawie tych rzeczy, które normalnie dostrzegają oczami, bezużyteczne obrazy przenoszą na swoje rozumowania. Bowiem rzeczywiście wielką jest rzeczą pojąć umysłem zrodzenie, które nie dokonało się w jakimś czasie, ale jest wieczne, oraz tę Miłość i Świętość, którą w sposób niewypowiedziany są z sobą połączeni Rodzic i Zrodzony. Wielką i trudną rzeczą jest pojąć te sprawy umysłem, nawet jeśli jest spokojny i uległy. Nie jest możliwe, żeby zobaczyli to ludzie, którzy zbytnio wpatrują się w ziemskie sposoby narodzin, i do tych ciemności dodają jeszcze kurz, który sobie wzbijają nieustannie porównaniami i codziennymi wrażeniami zmysłowymi. Mają bowiem dusze przesycone cielesnymi doznaniami, jakby zawilgotniałe drzewo, z którego ogień wydobywa tylko dym i nie może rozpalić jasnych płomieni. To w sumie można powiedzieć słusznie o wszystkich heretykach.

Wierząc więc w niezmienną Trójcę, uwierzmy także w doczesne decyzje podjęte dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Nie słuchajmy tych, którzy mówią, że Syn Boga, Jezus Chrystus nie jest niczym innym, jak człowiekiem, ale tak bardzo sprawiedliwym, że zasłużył na nazwanie go Synem Boga. Także tych ludzi katolicka nauka wyrzuca na zewnątrz, ponieważ rozpaleni pragnieniem próżnej chwały, zacietrzewili się w sporze, jeszcze zanim zrozumieli, czym jest Moc Boża i Boża Mądrość oraz Słowo będące na początku, przez które wszystko się stało, i w jaki sposób Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (por. 1 Kor 1,24; J 1,1.3.14).

Augustyn z Hippony, O walce chrześcijańskiej 16-17

Zobacz wcześniejszy tekst Augustyna o Trójcy Świętej

Jan Damasceński (?) o Trójcy Świętej

Atanazy o radości Ojca i Syna

Teodoret z Cyru: czym jest i czym nie jest Trójca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *