Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Christo parata via est…

Instytut Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym KUL zaprasza w dniach 21-22. marca br. na międzynarodową konferencję naukową połączoną z uroczystością jubileuszową ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna. Tematem konferencji jest: Christo parata via est… Prekursorzy i twórcy kultury europejskiej. Program konferencji przestawia się następująco:

[typography font=”Cantarell” size=”16″ size_format=”px” color=”#000000″]Środa, 21 marca 2012[/typography]

9.00  Msza Święta w kościele akademickim w intencji Jubilata (celebrowana w języku łacińskim, śpiew: Schola Gregoriana Instytutu Muzykologii KUL).

Obrady w  Collegium Norvidianum, sala 208

10. 15 – Powitanie Uczestników konferencji
– Słowo Jego Magnificencji Rektora KUL
– Przedstawienie osoby Ks. Jubilata: ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
– Wystąpienia okolicznościowe: dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, dziekan WNH KUL; ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, dziekan WNF KUL; ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski, WNT KUL; prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak – Szyszkowski, UW; dr Józef Krzostek, dyrektor Towarzystwa Naukowego KUL
– Odczytanie listów gratulacyjnych
– Życzenia od doktorantów i studentów Filologii Klasycznej KUL

[highlight]obrady przedpołudniowe: 12.00 – 13.30 [/highlight]

 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Intelektualizm katolicyzmu

ks. dr Piotr Tisler (Secretaria Status Sanctae Sedis, Watykan), De sermone Latino apud Secretariam Status cotidie adhibito necnon de eius fautoribus ac de peculiaribus argumentis

prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak – Szyszkowski (Uniwersytet Warszawski), De Petro Chrysologo et Maximo Taurinensi sanctorum martyrum laudatoribus

[highlight]obrady popołudniowe cz. 1: 14.30 – 16.00[/highlight]

prof. dr hab. Rober Chodkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Humanizm w tragediach Ajschylosa

dr Małgorzata Siwicka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Troska o równowagę wewnętrzną – wyrazem prawdziwego człowieczeństwa według Plutarcha z Cheronei

prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański), Antiocheńska część fundamentów zachodniej i wschodniej Europy

[highlight]obrady popołudniowe cz. 2: 16.30 – 18.00[/highlight]

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Augustyn z Hippony wobec pogańskich obchodów Nowego Roku

dr Tatiana Krynicka (Uniwersytet Gdański), Auzoniusz – poeta chrześcijański

mgr Agnieszka Strycharczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Rerum maxima Roma …” – Prudencjusz poeta nowego Rzymu

[typography font=”Cantarell” size=”16″ size_format=”px” color=”#000000″]Czwartek, 22 marca 2012[/typography]

 [highlight]obrady przedpołudniowe cz. 1: 9.00 – 10.30[/highlight]

ks. prof. dr Janusz A. Ihnatowicz (University of Saint Thomas, Houston, USA), „Make your vows to the Lord your God, and perform them”: Christian life as a vow in the thought of St. Augustine

s. dr Marta Ziółkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Pochwała piękna w twórczości św. Augustyna

ks. mgr Marek Cieśluk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Quia est noster sol iustitiae veritas Christus”. Symbolika ciał niebieskich w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna

dr Andrzej Niewiński  (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Brunona z Kwerfurtu opinia o wojnie

[highlight]obrady przedpołudniowe  cz. 2: 11.00 – 13.00[/highlight]

dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Łacińska epika biblijna Renesansu

dr Agata Łuka (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Libretto Iacopo Cassettiego do oratorium „Iuditha triumphans” jako parafraza biblijna

mgr Jurij Afonin (Києво-Могилянська Академія), Archimandryta Piotr Mohyła – teolog i humanista

dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ksiądz Zygmunt Chełmicki czyli o wyobraźni miłosierdzia na przełomie XIX i XX wieku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *