Artykuły patrystyczne

Leon Wielki

Leon Wielki przyszedł na świat na półwyspie Apenińskim, w Toskanii. W młodym wieku odebrał w Rzymie gruntowne wykształcenie, dzięki czemu nie były mu obce filozofia, retoryka, literatura grecka czy łacińska. W Wiecznym Mieście Leon rozpoczął posługę jako archidiakon Kościoła katolickiego, przyjmując święcenia około roku 430. Dokładnie nie wiadomo kiedy, ale z pewnością już wcześniej, Leon zaprzyjaźnił się w Rzymie z Janem Kasjanem. Przyjaźń z tym człowiekiem, ważnym dla rozwoju zachodniego monastycyzmu (Jan został opatem klasztoru w Marsylii) zaowocowała między innymi tym, że na prośbę przyszłego papieża Kasjan napisał (jak się przypuszcza w 430 roku) swoje ostatnie dzieło De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII.

Lata służby i posługi dla Kościoła i dla ludu Bożego doprowadziły Leona do wyboru na następcę św. Piotra. W rok 440 rozpoczął urzędowanie jako biskup Rzymu, a jego pontyfika miał odcisnąć mocne piętno w przestrzeni życia społecznego i życia Kościoła.

Już w czasach swojej młodości Leon musiał się zmierzy się z bardzo trudnymi doświadczeniami, które potem, już w czasie jego pontyfikatu, powróciły: najazdami barbarzyńskich plemion na Cesarstwo i Rzym. Jako młodzieniec Leon patrzył jak plemię Wizygotów pod dowództwem Alaryka zdobywa i plądruje Rzym 24 sierpnia 410 roku. Jako papież, gdy Wieczne Miasto znalazło się w podobnym niebezpieczeństwie, podjął próbę uratowania Rzymu. Po 12 latach od rozpoczęcia jego pontyfikatu Hunowie prowadzeni przez Attylę wtargnęli do Italii i stanęli pod Rzymem. Wówczas papież ze swymi delegatami wyszedł na spotkanie wodza zamierzającego zdobyć miasto. Chciał pertraktować i doprowadzić do rezygnacji ze szturmu na Wieczne Miasto. Udało mu się to osiągnąć: Hunowie odstąpili od zamysłu najazdu na Rzym.

Kilka lat później, a dokładniej w roku 455, zaistniała podobna sytuacja. Tym razem to nie Wizygoci czy Hunowie, Alaryk czy Attyla, lecz inne plemię – Wandalowie prowadzeni przez Genzeryka śladem poprzednich najeźdźców przygotowywali się do zdobycia miasta. Poczuwając się do obowiązku obrony Rzymu Leon znów zainterweniował. Tym razem nie udało mu się osiągnąć w pełni zamierzonego celu: ocalił od mordu życie mieszkańców, ale nie udało się uniknąć grabieży miasta.

Działanie papieża Leona I w przestrzeni apologetycznej, dogmatycznej i duszpasterskiej to osobna karta historii jego życia, nie mniej istotna niż jego zaangażowanie w układy między Rzymem a barbarzyńcami. Leon zwalczał różnorakie ruchy heretyckie, z jakimi przyszło mu zetknąć się w czasie jego pontyfikatu. Zwalczał dualistyczne poglądy manichejskie, gardzące ludzkim ciałem idee pryscyliańskie czy wreszcie umniejszającą znaczenie łaski Boga w zbawieniu człowieka naukę mnicha Pelagiusza. Oprócz tego włączył się w spór Eutychesa, mnicha z Konstantynopola z jego biskupem, Flawianem. Eutyches głosząc poglądy o zmieszaniu się w Chrystusie boskiej i ludzkiej natury po wcieleniu nie odstąpił od uznanych za błędne opinii i stał się twórcą nowej herezji: monofizytyzmu. Słynny list Leona Tomus ad Flavianum spisany dnia 14 czerwca 449 roku wyjaśnia i precyzuje ortodoksyjną naukę chrystologiczną. Prawda zawarta w Tomus ad Flavianum przyczyniła się w znacznym stopniu do ogłoszenia 25 października 451 roku definicji chrystologicznej na soborze powszechnym w Chalcedonie.

Pontyfikat papieża Leona I kończy się wraz z jego śmiercią w roku 461. Warto nadmienić, że przydomek „Wielki” w okresie patrystycznym nadany został tylko dwóm papieżom. Obok wspominanego dziś Leona był to papież Grzegorz I.

Mariusz Piątek


Drogi Czytelniku,

bardzo się cieszymy Twoją obecnością na tym portalu! Cieszy nas Twoje zainteresowanie myślą, nauką i życiem Ojców Kościoła, bo sami jesteśmy głęboko przekonani, że Kościół dla swojej żywotności potrzebuje nieustannego czerpania z tych, których wybrał Bóg, żeby byli aż do końca istnienia świata jego Ojcami.

Nasz portal opiera się na pracy woluntarnej kilku osób, konieczne koszty (opłacenie serwera i podstawowych usług informatycznych) pokrywa Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Jeśli chcecie wesprzeć rozbudowę portalu, będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki przekazanym nam środkom, będziemy w stanie zrealizować dużo więcej tłumaczeń, nagrań filmowych i publikacji oraz dotrzeć do większego grona odbiorców.

Środki na portal Patres.pl można przekazać na konto:
mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
W tytule przelewu należy podać: patres.pl

PRZEKAŻ 30 PLN      PRZEKAŻ 50 PLN       PRZEKAŻ 100 PLN

Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *