Artykuły patrystyczne

Liber pontificalis o św. Korneliuszu, biskupie Rzymu

1. Korneliusz, narodowości rzymskiej, z ojca Kastinusa, zasiadał [na stolicy] 2 lata, 2 miesiące i 3 dni. Został ukoronowany męczeństwem.

2. Za jego biskupstwa Nowat wyświęcił poza Kościołem Nowacjana, a w Afryce Nikostrata. Gdy to się stało, wyznawcy, którzy odłączyli się od Korneliusza wraz z prezbiterem Maksymem, który był z Mojżeszem, powrócili do Kościoła i stali się wiernymi wyznawcami.

3. Potem biskup Korneliusz został zesłany do Centumcellis i tam otrzymał napisany i wysłany przez Cypriana umacniający list, który Cyprian napisał w więzieniu, mówiący także o lektorze Celerynie.

4. Swego czasu na prośbę pewnej matrony, Lucjany, w nocy zabrał z katakumb ciała apostołów, błogosławionego Piotra i Pawła. Pierwsze ciało, błogosławionego Pawła przyjęła błogosławiona Lucjana i umieściła w swojej posiadłości przy via Ostense, blisko miejsca, gdzie został ścięty; ciało błogosławionego Piotra przyjął biskup Korneliusz i umieścił blisko miejsca, gdzie został ukrzyżowany, pomiędzy ciałami świętych biskupów, w świątyni Apollina na górze Aureum, na Watykanie w pałacu Nerona 29 czerwca.

5. Potem przyszedł w nocy do Centumcellis. W tym czasie Decjusz usłyszał, że otrzymał on list od błogosławionego Cypriana, biskupa Kartaginy. Posłał do Centumcellis, żeby przyprowadzić błogosławionego biskupa Korneliusza, którego kazał stawić przed sobą w Tellude, w nocy, przed świątynią Palady i zwrócił się do niego tak mówiąc: „Czy tak sobie postanowiłeś, że ani nie zważasz na bogów, ani nie lękasz się nakazów przywódców czy naszych gróźb, żeby pisać i przyjmować pisma przeciw republice?”
Biskup Korneliusz odpowiedział mówiąc:
„Otrzymałem list o koronie Pana, nie przeciw republice, ale raczej jako lekarstwo na duszę”.

6. Wtedy Decjusz, pełen wściekłości, nakazał wysmagać oblicze błogosławionego Korneliusza plumbatami i kazał zaprowadzić go do świątyni Marsa, żeby oddał pokłon; a jeśliby tego nie uczynił, powiedział, by mu ściąć głowę. I tak się stało. Został więc ścięty w miejscu, o którym mowa, i stał się męczennikiem. Jego ciało zabrała w nocy błogosławiona Lucjana wraz z duchownymi i pochowała w krypcie w pobliżu cmentarza Kaliksta przy via Appia, w swojej posiadłości, 14 września.

7. I biskupstwo ustało na 66 dni.

Liber Pontificalis, I, XXII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *