Artykuły patrystyczne

Cyryl Jerozolimski

Cyryl urodził się ok. 315 roku w Jerozolimie. Niewiele wiadomo zarówno na temat jego młodości jak i jego rodziny, poza tym faktem, że była to rodzina chrześcijańska.

Cyryl zostaje biskupem Jerozolimy ok. roku 349. Sakrę przyjmuje z rąk ariańskiego biskupa Akacjusza z Cezarei. Jako biskup oddany wierze nicejskiej trzy razy został wygnany z Jerozolimy. Pierwsze wygnanie nastąpiło w 357 roku. Pretekstem do jego ogłoszenia przez arian było sprzedanie przez Cyryla cennych szat liturgicznych. Biskup Jerozolimy miał to uczynić ze względu na klęskę głodową, która w tamtym czasie miała nawiedzić Jerozolimę. Na skutek tych decyzji Cyryl przenosi się do Tarsu. Jednak powraca z banicji dosyć szybko, bo w roku 359. W roku tym również obradował synod w Seleucji, który zrehabilitował Cyryla i przywrócił go na urząd biskupa. Nie powraca jednak on do Jerozolimy na długo. W roku następnym tj. 360 został potępiony przez synod ariański, który obradował w Konstantynopolu. To wydarzenie zmusiło go do opuszczenia Jerozolimy po raz drugi. Ponownie przywrócony został na urząd biskupa Jerozolimy przez Cesarza Juliana w roku 362. Sprawował wówczas swoją posługę przez okres pięciu lat, do roku 367, kiedy to miało miejsce jego ostatnie wygnanie. Wtedy Cyryl został złożony z urzędu na skutek decyzji ariańskiego cesarza Walensa. Trzecie i ostatnie wygnanie Cyryla było wygnaniem, które trwało najdłużej, bo aż 11 lat. Prawowity biskup powraca do Jerozolimy dopiero po śmierci cesarza Walensa w roku 378. Cyryl był uczestnikiem soboru Konstantynopolitańskiego I, który obradował w roku 381. Umiera prawdopodobnie w marcu roku 387.

Oprócz obrony wiary nicejskiej i wytrwałej posługi biskupiej ogromnym bogactwem, które Cyryl Jerozolimski umieścił w skarbcu Kościoła, są jego katechezy. Owych katechez jest 24 i można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza z nich, ta bardziej okazała pod względem ilości, liczy 19 nauk. Katechezy z tej grupy wygłoszone zostały około roku 350 w kościele Grobu Pańskiego w Jerozolimie i kierowane były do katechumenów. Druga grupa zawiera 5 katechez, które noszą miano katechez mistagogicznych. Ich odbiorcami byli neofici. Nie wiadomo jednak, w którym okresie swego życia biskup Jerozolimy je wygłosił.

Mariusz Piątek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *