Teksty Ojców

Cyprian z Kartaginy: czy może myśleć o sobie, że jest z Chrystusem, człowiek, który zerwał wspólnotę z Jego duchowieństwem i ludem?

W kolejnym fragmencie swojego dzieła „O jedności Kościoła” Cyprian stawia tezę o nieważności kultu chrześcijańskiego we wspólnocie odłączonej od jedności z Kościołem. Przywołuje liczne przykłady ze Starego Testamentu na poparcie swojej tezy. Zachęcamy do lektury kolejnego fragmentu tekstu!

(17) Niech jednak nie porusza nas ani nie niepokoi wielkie i nagłe wiarołomstwo wielu ludzi, a raczej niech wzmacnia to naszą wiarę, skoro prawda przepowiedziała te wydarzenia. Jeśli zgodnie z przepowiednią prawdy pojawili się tacy ludzie, to niech będzie to rodzajem przestrogi dla pozostałych braci, skoro także to zostało przepowiedziane, gdy Pan pouczał i stwierdzał: „Wy zaś strzeżcie się, oto wszystko wam przepowiedziałem” (Mk 12,23). Unikajcie, błagam was, bracia, tego rodzaju ludzi i oddalcie od siebie i waszych uszu niebezpieczne rozmowy jak śmiertelną zarazę, zgodnie z tym co jest napisane: „Zbuduj z cierni zagrodę dla twoich uszu i nie słuchaj nieprawego języka” (Syr 28,28,Vlg). A także: „W skutek złych rozmów psują się dobre obyczaje” (1 Kor 15,33). Pan naucza i upomina, że trzeba oddalić się od takich ludzi. Mówi bowiem: „Są ślepymi przewodnikami dla ślepych. Gdy zaś ślepiec prowadzi ślepca, razem wpadną w dół” (Mt 15,14). Wystrzegać się trzeba takiego człowieka i unikać każdego, kto został oddzielony od Kościoła. Jest bowiem przewrotny, grzeszy i sam na siebie wydaje wyrok potępienia. Czy może myśleć o sobie, że jest z Chrystusem, człowiek, który zerwał wspólnotę z Jego duchowieństwem i ludem? Nosi ze sobą tę broń przeciw Kościołowi, walczy przeciw rozporządzeniu Boga. Jest nieprzyjacielem ołtarza, buntownikiem wobec ofiary Chrystusa, przewrotny w wierze, bluźnierczy w religii. Jest nieposłusznym sługą, bezbożnym synem, wrogim bratem. Po potępieniu biskupów i porzuceniu kapłanów Boga ma śmiałość wznosić inny ołtarz, zanosić bezbożnym głosem inną modlitwę, bezcześcić prawdę Pańskiej Hostii przez fałszywe ofiary.  Nie wie, że kto na skutek zuchwałej bezczelności odrzuca porządek ustanowiony przez Boga, ściąga na siebie karę boskiego upomnienia.

(18) Tak Korach, Datan i Abiron, którzy próbowali zdobyć dla siebie wbrew Mojżeszowi i Aaronowi prawo składania kapłańskiej ofiary, zostali natychmiast ugodzeni karą za swoje wysiłki (por. Lb 16,16nn). Ziemia rozwarła swoje podwoje otwierając się aż do głębi swego łona i usunięcie gruntu spod nóg pochłonęło stojących na niej żywcem. Gniew znieważonego Boga uderzył nie tylko w tych, którzy byli sprawcami, ale także w pozostałych dwustu pięćdziesięciu uczestników tego buntu i stronników, którzy dołączyli do nich w tym zuchwalstwie. Ogień, który wyszedł od Pana, strawił ich wymierzając szybką karę oraz upominając w ten sposób i ukazując, że w Boga wymierzone jest to, co ludzie bezbożni próbują ludzkim wysiłkiem uczynić w celu zniszczenia Bożego porządku. Tak samo też król Ozjasz, gdy dokonując okadzeń i wbrew Prawu Bożemu przypisując sobie przemocą uprawnienie do złożenia ofiary, nie zechciał powstrzymać się i ustąpić wobec sprzeciwu podniesionego przez kapłana Azariasza, ugodzony został boską karą i na jego czole pojawiły się skazy i zmiany spowodowane przez trąd (por. 2 Krn 26,19). Naznaczony został za obrazę Pana na tej części ciała, gdzie naznaczani są ludzie cieszący się przychylnością Pana. Również synowie Aarona, którzy podłożyli pod ołtarzem ogień odmienny od tego, który nakazał podkładać Pan, natychmiast z miejsca zostali zabici dotknięci karą Pana.

Cyprian z Kartaginy, De unitate Ecclesiae (tł. P. Szewczyk)


Drogi Czytelniku,

bardzo się cieszymy Twoją obecnością na tym portalu! Cieszy nas Twoje zainteresowanie myślą, nauką i życiem Ojców Kościoła, bo sami jesteśmy głęboko przekonani, że Kościół dla swojej żywotności potrzebuje nieustannego czerpania z tych, których wybrał Bóg, żeby byli aż do końca istnienia świata jego Ojcami.

Nasz portal opiera się na pracy woluntarnej kilku osób, konieczne koszty (opłacenie serwera i podstawowych usług informatycznych) pokrywa Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Jeśli chcecie wesprzeć rozbudowę portalu, będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki przekazanym nam środkom, będziemy w stanie zrealizować dużo więcej tłumaczeń, nagrań filmowych i publikacji oraz dotrzeć do większego grona odbiorców.

Środki na portal Patres.pl można przekazać na konto:
mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
W tytule przelewu należy podać: patres.pl

PRZEKAŻ 30 PLN PRZEKAŻ 50 PLN  PRZEKAŻ 100 PLN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *