Rozdział XIII

A gdy wychodził ze Świątyni, jeden z Jego uczniów mówi do Niego: „Zobacz, nauczycielu, jakie kamienie i jakie konstrukcje”. Odpowiadając mu Jezus stwierdził: „Widzicie wszyscy potężne budowle ? Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był zburzony”.

Historyczny sens tego zdania jest następujący. Gdy bowiem Pan opuścił Świątynię, wszystkie gmachy prawa i konstrukcje przykazań zostały zniszczone do tego stopnia, że nic nie może już być wypełnione przez Żydów i po usunięciu głowy wszystkie członki walczą między sobą. Ponieważ po umocnieniu między narodami pogańskimi wiary oraz Kościoła Chrystusowego Judea miała zapłacić należną karę za swoją wiarołomność, słusznie Pan, po tym jak pochwalił ukazaną w ubogiej wdowie pobożność Kościoła, wyszedł ze Świątyni i zapowiedział jej przyszłą ruinę i mające się wkrótce dokonać zrównanie z ziemią podziwianych w tamtym momencie budowli.

Z boskiego zrządzenia stało się, że po rozlaniu się w świecie łaski wiary w Ewangelię sama Świątynia – choć wspaniała ze swoimi obrzędami – została usunięta, aby czasem pozostający dotąd maluczkim i niemowlakiem w sprawach wiary człowiek, wiedząc, że te rzeczy są trwałe, które zostały uczynione przez świętych proroków i ustanowione przez Pana, patrząc z podziwem na światową świętość nie odpadł od czystości wiary, która jest w Jezusie Chrystusie. Bóg więc, przewidując naszą słabość i pragnąc, żeby Jego Kościół się rozrastał, sprawił, że wszystkie te rzeczywistości zostały obalone i usunięte zupełnie, skoro podczas gdy zanika cień i wzór, coś bardziej prawdziwego, a nawet sama prawda głoszona po świecie, odnosi zwycięstwo.Drogi Czytelniku,

bardzo się cieszymy Twoją obecnością na tym portalu! Cieszy nas Twoje zainteresowanie myślą, nauką i życiem Ojców Kościoła, bo sami jesteśmy głęboko przekonani, że Kościół dla swojej żywotności potrzebuje nieustannego czerpania z tych, których wybrał Bóg, żeby byli aż do końca istnienia świata jego Ojcami.

Nasz portal opiera się na pracy woluntarnej kilku osób, konieczne koszty (opłacenie serwera i podstawowych usług informatycznych) pokrywa Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Jeśli chcecie wesprzeć rozbudowę portalu, będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki przekazanym nam środkom, będziemy w stanie zrealizować dużo więcej tłumaczeń, nagrań filmowych i publikacji oraz dotrzeć do większego grona odbiorców.

Środki na portal Patres.pl można przekazać na konto:
mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
W tytule przelewu należy podać: patres.pl

PRZEKAŻ 30 PLN PRZEKAŻ 50 PLN  PRZEKAŻ 100 PLN

Dziękujemy!