Liturgia Kościoła

13 stycznia: wspomnienie dowolne świętego Hilarego, biskupa i doktora KościołaNyssy

Hilary z Poitiers urodził się około roku 315. Wiadomo, że był żonaty i miał córkę o imieniu Abra. Odebrał wykształcenie z zakresu filozofii i retoryki. Przyyjął chrzest w 346 roku, a cztery lata później został biskupem swojego rodzinnego miasta. W roku 356 został skazany na banicję. Powodem wygnania biskupa do Azji Mniejszej był jego sprzeciw wobec podpisania aktu, który miał potępić Atanazego Wielkiego. Powrót biskupa do Galii nastąpił w roku 360. W następnym roku Hilary położył kres herezji ariańskiej na terenach Galii. Na zwołanym przez siebie synodzie w Paryżu biskup Poitiers potępił arianizm. Na tym samym synodzie przyjęto również nicejskie wyznanie wiary. Umał w roku 367 w Poitiers, z którym związany był przez większość swojego życia.

Z racji swojego uporu w zwalczaniu herezji ariańskiej i stanowczości w obronie credo nicejskiego Hilary z Poitiers nazywany jest „Atanazym Wschodu”.

Pozostawił po sobie liczne pisma egzegetyczne i dogmatyczne.

W kolekcie przeznaczonej na wspomnienie świętego Hilarego Kościół modli się słowami: „Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary i wiernie ją wyznawali”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *