Artykuły patrystyczne

Zmartwychwstał! Zmartwychwstaliśmy!

Za każdym razem, kiedy czytam o wierze Ojców, chyba najbardziej zdumiewa mnie ich głębokie przekonanie, że dzieło Chrystusa dotyczy nas. Wiara w Jego zmartwychwstanie nie jest tylko przyjęciem za fakt, że Jezus po śmierci nadal żyje, ale uznaniem, że skoro On zmartwychwstał, to samo dzieje się z nami. A skoro tak, to śmierci naprawdę już nie ma. Wraz z jej śmiercią ginie wszelki strach, a wraz ze strachem przepadają granice miłości: można już kochać aż do oddania życia; można już być dobrym jak Bóg.

Leon Wielki mówił podczas uroczystości Wielkanocnej:

[quote]Jeżeli należycie rozumiecie tajemnicę wielkiej miłości Pana i zdajecie sobie sprawę z tego, co jednorodzony Syn Boga uczynił dla odkupienia rodzaju ludzkiego, to musicie mieć takie samo usposobienie, co On. (…) Bierzcie więc dla siebie wzór z Jego sposobu działania! Miłujcie to, co On umiłował, a wiedząc, że w was zamieszkała łaska Boga, miłujcie wzajemnie w Nim tę naturę, którą od was sobie przybrał. (…) Wszystko to stało się nie dlatego, żeby moc Pana miała zaniknąć w naszej słabości, ale żeby nasza słabość mogła się zmienić w niezniszczalną siłę.[/quote]

Wszystkim czytelnikom portalu Patres.pl życzę zatem tej wiary, że dzieło Chrystusa jest naszym dziełem, że moc w Nim działająca, działa także i w nas, że Jego droga jest naszą drogą. On zmartwychwstał, więc i my zmartwychwstaniemy! Nie ma już potrzeby bać się stracić życie z miłości! Alleluja!

ks. dr Przemysław M. Szewczyk

[button link=”http://patres.pl/zmartwychstal/”]Grzegorz z Nyssy na Paschę[/button]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *