Teksty Ojców

Zmartwychstał!

Wszystkim czytelnikom patres.pl jako życzenia dedykujemy ten fragment homilii Grzegorza z Nyssy. Niech misterium Paschalne Kościoła obecne pośród ludzi od ponad 2000 lat przemienia nasze życie! Niech dobrowolnie przyjęta przez Pana śmierć, która zawiodła Go do zmartwychwstania i życia na wieki wprowadzi także nas na Jego drogę!

[box]Grzegorz z Nyssy, Homilia na Paschę[/box]

Chrystus więc dzisiaj zmartwychwstał jako Bóg, jako dobry, jako nieśmiertelny. Nie cierpiał z konieczności, nie został przymuszony do zejścia z niebios, nie otrzymał zmartwychwstania jako nieoczekiwanego dobrodziejstwa wyświadczonego wbrew nadziei, ale znał koniec wszystkich swoich dokonań i ze względu na niego dał im początek. Mając przed oczami poznanie boskości tego, co było przed Nim, i widząc jeszcze zanim zstąpił z niebios wzburzenie ludów, zatwardziałość Izraela, Piłata zasiadającego przed ludźmi i Kajfasza rozdzierającego swoje szaty, plujący na Niego zbuntowany tłum, Judasza zdrajcę, broniącego Go Piotra i po chwili samego siebie odmienionego przez zmartwychwstanie ku niezniszczalnej chwale i mając wypisane wiedzą wszystko to, co miało się stać, nie odrzucił łaski udzielonej człowiekowi i nie odtrącił Bożego zamysłu, ale jak ci, którzy widzą biednego człowieka uwięzionego przez rwące potoki, i wiedzą, że mogą zarówno zostać wciągnięci przez błoto piekielnego strumienia, jak i zostać zranieni kamieniami niesionymi przez wodę, a jednak kierowani współczuciem dla człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie nie wahają się przed wejściem w nurt wody, tak samo nasz miłujący człowieka Zbawca dobrowolnie przyjął przemoc i zniesławienie, aby zbawić człowieka ginącego z powodu kłamstwa. Zszedł w życie tutaj, aby zapoczątkować także wspaniałą drogę ku górze, pozwolił, żeby Jego człowieczeństwo umarło, aby zapowiedzieć zmartwychwstanie, bowiem nie jak jeden ze zwykłych ludzi odważnie ośmielił się przyjąć śmierć nie wiedząc, co go czeka, ale jak Bóg przyjął na siebie to, co miało nadejść, świadomie i znając cel.

Grzegorz z Nyssy, Homilia na Paschę

Tłum. P.M.Szewczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *