Tłumaczenie „Divinae Institutiones” Laktancjusza

egipskiskryba

Łukasz Halida, absolwent studiów magisterskich filologii klasycznej na UJ w Krakowie w swojej pracy naukowej, którą kontynuuje na studiach doktoranckich, zajmuje się Laktancjuszem i tłumaczeniem jego „Divinae Institutiones”. Wszystkich trudniących się przekładami prosimy o odnotowanie jego pracy, żeby jej niepotrzebnie nie dublować (o innych tłumaczeniach w toku informujemy tutaj). Dzięki życzliwości autora naszym Czytelnikom udostępniamy fragment owoców jego dotychczasowej pracy.

Laktancjusz, „Boskie Pouczenia”, Księga I, rozdział I (tłum. Ł. Halida)

boskie-pouczenia-ksiega-i-rozdzial-i

Tłumaczysz Ojców? Sprawdź, czy już ktoś tego nie robi! Szkoda byłoby dublować pracę!

Tłumaczenia w trakcie opracowania

Podejmujesz się tłumaczenia, daj nam znać (redakcja@patres.pl), dopiszemy do listy!

 

Dodaj Komentarz

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Bóg posłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Syn stał się człowiekiem, aby nas przez to w nim samym ubóstwić. Stał się z niewiasty i narodził się z dziewicy, aby nasze tułacze zrodzenie skierować ku Niemu i abyśmy stali się następnie ludem świętym i uczestnikami boskiej natury.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.