Archiwum Tagów | "Ojcowie komentują Pismo"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Augustyn o Wywyższonym na Krzyżu

„I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna człowieczego, który jest w niebie”. Oto był tutaj i był w niebie: tutaj był ciałem, w niebie boskością, a nawet wszędzie był boskością. Narodzony z matki nie odstąpił od Ojca. Należy tu rozumieć dwa narodzenia Chrystusa: jedno boskie, drugie ludzie; jedno przez […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

krzyz

Beda Czcigodny: Wziąć krzyż

Piotr wziął Go na bok i zaczął Mu robić wyrzuty mówiąc: Niech to będzie daleko od Ciebie, Panie, nie stanie Ci się tak. Albo, jak lepiej jest to wyrażone w języku greckim: „Niech Bóg będzie Ci życzliwy, Panie, nie będzie tak”. Wziął Go zaś ze sobą, aby nie kłócić się z Mistrzem w obecności współuczniów […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Canaanite Woman, Très Riches Heures 
Duc de Berry circa 1410

Beda Czcigodny: wiara Syrofenicjanki

Jezus odszedł stamtąd i zszedł w okolice Tyru i Sydonu. Pozostawił tych, którzy Go oskarżali, i zstąpił w okolice zewnętrzne, pogańskie. I oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic wołała: Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Ta kobieta oznacza Kościół przychodzący do Pana z dawnego domu próżnego sposobu postępowania. Moja córka jest dręczona przez […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)


Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Jeden jest Lekarz, cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie prawdziwe, zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga, najpierw podległy cierpieniu, a teraz mu już niepodlegający, Jezus Chrystus, nasz Pan. (…) Obyśmy tylko znaleźli się w Jezusie Chrystusie, aby wejść w życie prawdziwe! Poza Nim niechaj nic nie ma dla was wartości.
Ignacy z Antiochii, List do Efezjan, II wiek po Chr.