Archiwum Tagów | "Jan Chrzciciel"

JanChrzciciel

Augustyn z Hippony: Wielkim człowiekiem jest Jan, lecz Chrystus jest kimś więcej

1. Długie było to opowiadanie, ale trud słuchania wynagradza słodycz prawdy. Podczas odczytywania Ewangelii usłyszeliśmy o wspaniałych narodzinach przebłogosławionego Jana, herolda i poprzednika Chrystusa. Stąd, niech Wasza miłość skupi się na tym, jaki wielki jest człowiek, którego narodziny się dokonały. Kościół nie obchodził świątecznie dnia cielesnych narodzin żadnego z Proroków, Patriarchów ani nawet Apostołów. Tylko […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

JanChrzciciel

Beda Czcigodny: przygotujcie drogi dla Pana

Jak jest napisane w Księdze mów Proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni…” . Rzeczywiście, gdy kiedyś Jan Chrzciciel został przez kogoś zapytany, kim jest, odpowiedział: „Ja jestem głosem wołającego na pustyni”. To on więc został nazwany przez proroka głosem, ponieważ przynosił słowo. Nazwany został „wołającym na pustyni”, ponieważ zapowiadał pocieszenie porzuconej i spustoszonej Judei. Prorok […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

JanChrzciciel

Beda Czcigodny: O Janie Chrzcicielu

Wystąpił Jan na pustyni, chrzcząc i głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Dla wszystkich czytających jest jasne, że Jan nie tylko głosił chrzest nawrócenia, ale także jakoś go udzielał, a jednak nie potrafił udzielić chrztu na odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów udzielane jest bowiem tylko w chrzcie Chrystusa, który został nam dany. Należy zauważyć więc, że […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)


Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Wszystkie dzieła Boże są piękne i czyste. Logos Boga przecież nie uczynił nic szpetnego ani nieczystego. Jak to wyraził Apostoł: Jesteśmy wonią Chrystusa w odkupionych.
Atanazy Wielki, List do Amuna, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.