Archiwum Tagów | "Grzegorz Wielki"

Grzegorz

Grzegorz Wielki

Grzegorz zwany Wielkim, święty Kościoła, jeden z czterech Doktorów Kościoła Zachodniego i głowa Kościoła powszechnego w latach 590-604 przyszedł na świat w Rzymie około roku 540. Rodzina, w której urodził się przyszły papież, była rodziną bardzo zamożną. Jej majętności znajdowały się w różnych miejscach ówczesnej Italii, w Kalabrii, w Rzymie i na Sycylii. Oprócz wielkiej […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Historia, Świat OjcówComments (0)


Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Również to jest zaskakujące w Psalmach, że w innych księgach ci, którzy czytają, oznajmiają dokładnie to, o czym święci autorzy mówią, a ci, którzy słuchają, uważają się za kogoś innego niż ludzie, o których mówi słowo, i pociągani są do naśladowania opowiadanych wydarzeń, podziwiając je i tęsknąc za nimi. Natomiast człowiek, który bierze księgę Psalmów, przechodzi po kolei proroctwa odnoszące się do Zbawcy, które zazwyczaj podziwia się i czci w innych Pismach, a inne Psalmy odczytuje jako własne słowa. Słuchacz zaś jest poruszony jakby to on sam czytał i zestrojony jest ze słowami tych pieśni jakby to były jego własne słowa.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 11, IV wiek po Chr.