Archiwum Tagów | "Gaudete"

witraz_Bog_Ojciec_Wyspianski0002

Augustyn z Hippony: Gaudete! Radujcie się!

1. Apostoł nakazał nam się radować, ale w Panu, a nie w świecie. „Każdy bowiem, kto zamierzałby być przyjacielem tego świata – jak mówi Pismo – stałby się nieprzyjacielem Boga” (Jk 4,4). Przecież tak jak nie może człowiek służyć dwom panom, tak nikt nie może radować się równocześnie w świecie i w Panu. Wielka jest […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)


Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Eucharystia jest Ciałem Pana naszego, Ciałem, które cierpiało za nasze grzechy i które Ojciec w swojej dobroci wskrzesił. Tak więc ci, co odmawiają daru Boga, umierają wśród swoich dysput. Lepiej by było dla nich, żeby mieli miłość, bo w ten sposób i oni mogliby zmartwychwstać.
Ignacy z Antiochii, List do Smyrneńczyków, II wiek po Chr.