Archiwum Tagów | "Boże narodzenie"

narodzenie

Augustyn: „Niech pokorni mają przed oczami pokorę Boga…”

1. Zajaśniał nam dzisiaj dzień świąteczny narodzin Pana i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, przez którego „Prawda wyrosła z ziemi” (Ps 84,12). Dzień z dnia narodził się pośród naszego dnia: „radujmy się w nim i weselmy” (Ps 117,24). Ten, kto ma wiarę chrześcijańską, rozumie, co nam daje uniżenie się tak wzniosłej wielkości, natomiast usunięte to jest […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

narodzenie

Bóg w ciele, Bóg w człowieku…

1. Narodziny Chrystusa, Jego własne, te pierwsze i dotyczące Jego boskości niech będą uczczone milczeniem. Lepiej jest nie nakazywać naszym umysłom badania tych spraw i męczenia się nimi. Co mógłby wymyślić umysł, skoro ani czas, ani wiek tego narodzenia nie wymierzył, żadne miejsce nie oglądało, żaden świadek nie był obecny? Jak język zdołałby przysłużyć się […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (1)

narodzenie

Mowa Augustyna na Narodzenie Pańskie

1. Radujmy się, bracia, weselcie się i wykrzykujcie z radości, narody. Ten dzień uświęciło nam nie to widzialne słońce, ale Stwórca widzialnego słońca. Kiedy bowiem uczynił dla nas widzialnym Tego, przez którego stworzone zostały byty widzialne i niewidzialne, Dziewica Matka porodziła Go z płodnych wnętrzności i dziewiczego łona. Jako dziewica poczęła, jako dziewica porodziła, jako […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

350956047

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Chrześcijaństwo rodzi się ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dlatego głównym i największym świętem Kościoła jest Wielkanoc, czerpiąca z tradycji żydowskiej paschy. Sens tych wydarzeń i świąt był jednak zrozumiały dla ludzi wychowanych na Mojżeszu i Prorokach, natomiast dla ludzi nieobeznanych z religijnym doświadczeniem Izraela zmartwychwstanie wymaga wyjaśnienia. I tu z pomocą przychodzi Uroczystość Narodzenia […]

Czytaj cały artykuł

Powiązany Artykuły patrystyczneComments (0)

jezus

Bedy Czcigodnego homilia na uroczystość Narodzenia Pańskiego

W okresie świąt Bożego Narodzenia proponujemy kolejną dawkę patrystycznej refleksji nad tajemnicą Wcielenia. Oto całość homilii Bedy Czcigodnego z uroczystości Narodzenia Pańskiego, będącej komentarzem do prologu Ewangelii Jana. (więcej…)

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)

Wczłowieczenie

Teodoret z Cyru o Wczłowieczeniu Boga

Uroczystość Narodzenia Pańskiego kieruje nasze oczy na tajemnicę, którą dziś nazywamy Wcieleniem, a o której Ojcowie mówili Wczłowieczenie Boga. Z tej okazji publikujemy na naszych łamach początek dziełka biskupa Cyru (V wiek po Chr.), Teodoreta „De Incarnatione”. Zapraszamy do lektury! (więcej…)

Czytaj cały artykuł

Powiązany Teksty OjcówComments (0)


Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Ciało nie przyniosło niesławy Logosowi – nie może być! Lecz to raczej ono zostało wsławione przez Niego. I Syn nie został pozbawiony boskości, gdy istniejąc w postaci Bożej przybrał postać sługi, lecz to raczej On stał się wyzwolicielem wszelkiego ciała i całego stworzenia.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.