Przekłady w trakcie opracowania

W chwili obecnej przez różne ośrodki badawcze i dla różnych wydawnictw prowadzone są następujące prace translatorskie tekstów Ojców Kościoła (dane na dzień 3 VI 2014r.):

 • Afrahat, Mowy (Andrzej Uciecha, UŚ)
 • Ambroży, O Duchu Świętym (Anna Strzelecka, UAM Poznań)
 • Ambroży, Wykład Psalmu CXVIII (ks. dr Michał Sołomieniuk dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie)
 • Augustyn, Adnotationes in Iob (Michał Rogalski UJ)
 • Augustyn, Mowy 273-299 (W. Turek), Mowy 299-324 (P. Nowak), Mowy 325 – 340 (A.Nocon)
 • Cezary z Arles, kolejne kazania (ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Cyprian, (Pseudo), Ad Novatianum, Quod lapsis spes veniae non deneganda est (WT UAM Poznań)
 • Cyprian, Testimonium (Antoni Żurek, źmt)
 • Dydym Ślepy, Komentarz do Psalmów (Roland Marcin Pancerz OFM)
 • Ekumeniusz, Apokalipsa (M. Wojciechowski)
 • Epifaniusz z Salaminy, Panarion (Marek Gilski)
 • Eucheriusz z Lyonu, Instructiones (T. Skibiński SAC)
 • Fizjolog, (J. Naumowicz)
 • Grzegorz z Nyssy, O dziewictwie (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Przeciw Eunomiuszowi (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Contra Fatum (Marcin Ptak, UKSW)
 • Grzegorz Wielki, Listy – wydanie na podstawie tłumaczenia ks. Czuja (ŹMT)
 • Hieronim. Adversus Helvidium (WT UAM Poznań)
 • Hieronim, Adversus Iovinianum (Leon Nieściór)
 • Hieronim, Altercatio Luciferiani (WT UAM Poznań)
 • Hieronim (?), Komentarz do Hioba (Magdalena Jóźwiak)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Zachariasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hilary z Poitiers, O synodach (J. Krykowski, PSP)
 • Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmów (śp. E. Stanula, PSP)
 • Hipolit Rzymski (?), Tradycja Apostolska (J. Naumowicz)
 • Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses (W. Myszor, UŚ)
 • Izydor z Sewilli, De natura rerum (P. Skowroński, Uniwersytet Wrocławski)
 • Izydor z Sewilli, Etymologiae (Adam Wilczyński, Kielce)
 • Jan Chryzostom, 9 Mów o pokucie i Traktat o Skrusze (Norbert Widok dla BOK)
 • Jan Chryzostom, O posągach, (Jan Iluk, UG)
 • Jan Chryzostom, Homilie o Dziejach Apostolskich (Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Caba)
 • Jan Damasceński, Mowy o obrazach (Józef Naumowicz)
 • Jan Kasjan, Institutiones (Józef Pochwat)
 • Kasjodor, Varia, Anna Kołtunowska (ŹMT)
 • Laktancjusz, Divinae Institutiones, Łukasz Halida (UJ)
 • Maksym Wyznawca, Ambiguorum Liber (Karolina Kochańczyk)
 • Marceli z Ancyry, zachowane fragmenty (J. Słomka)
 • Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne (WT UAM Poznań – L. Nieścior)
 • Ody Salomona (Mariusz Szmajdziński)
 • Paulin z Noli, Listy (s. Marta Ziółkowska, dla ŹMT)
 • Pelagiusz, Komentarz do Listów św. Pawła (ks. Arkadiusz Baron i ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Pseudo Makary, Homilie duchowe (Arkadiusz Jasiewicz, Warszawa
 • Sulpicjusz Sewer, Kroniki (Józef Pochwat i Polikarp Nowak)
 • Teodoret z Cyru, O Herezjach (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, Historia kościelna (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, O Trójcy Świętej i O Wcieleniu (Przemysław Szewczyk)
 • Antologie
 • Kazania na Boże Narodzenie, Autorzy różni (red. J. Naumowicz) Ojcowie Kościoła i kultura klasyczna (red. J. Naumowicz, J. Sochoń)

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Ciało nie przyniosło niesławy Logosowi – nie może być! Lecz to raczej ono zostało wsławione przez Niego. I Syn nie został pozbawiony boskości, gdy istniejąc w postaci Bożej przybrał postać sługi, lecz to raczej On stał się wyzwolicielem wszelkiego ciała i całego stworzenia.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.