Przekłady w trakcie opracowania

W chwili obecnej przez różne ośrodki badawcze i dla różnych wydawnictw prowadzone są następujące prace translatorskie tekstów Ojców Kościoła (dane na dzień 3 VI 2014r.):

 • Afrahat, Mowy (Andrzej Uciecha, UŚ)
 • Ambroży, O Duchu Świętym (Anna Strzelecka, UAM Poznań)
 • Ambroży, Wykład Psalmu CXVIII (ks. dr Michał Sołomieniuk dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie)
 • Augustyn, Adnotationes in Iob (Michał Rogalski UJ)
 • Augustyn, Mowy 273-299 (W. Turek), Mowy 299-324 (P. Nowak), Mowy 325 – 340 (A.Nocon)
 • Cezary z Arles, kolejne kazania (ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Cyprian, (Pseudo), Ad Novatianum, Quod lapsis spes veniae non deneganda est (WT UAM Poznań)
 • Cyprian, Testimonium (Antoni Żurek, źmt)
 • Dydym Ślepy, Komentarz do Psalmów (Roland Marcin Pancerz OFM)
 • Ekumeniusz, Apokalipsa (M. Wojciechowski)
 • Epifaniusz z Salaminy, Panarion (Marek Gilski)
 • Eucheriusz z Lyonu, Instructiones (T. Skibiński SAC)
 • Fizjolog, (J. Naumowicz)
 • Grzegorz z Nyssy, O dziewictwie (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Przeciw Eunomiuszowi (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Contra Fatum (Marcin Ptak, UKSW)
 • Grzegorz Wielki, Listy – wydanie na podstawie tłumaczenia ks. Czuja (ŹMT)
 • Hieronim. Adversus Helvidium (WT UAM Poznań)
 • Hieronim, Adversus Iovinianum (Leon Nieściór)
 • Hieronim, Altercatio Luciferiani (WT UAM Poznań)
 • Hieronim (?), Komentarz do Hioba (Magdalena Jóźwiak)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Zachariasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hilary z Poitiers, O synodach (J. Krykowski, PSP)
 • Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmów (śp. E. Stanula, PSP)
 • Hipolit Rzymski (?), Tradycja Apostolska (J. Naumowicz)
 • Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses (W. Myszor, UŚ)
 • Izydor z Sewilli, De natura rerum (P. Skowroński, Uniwersytet Wrocławski)
 • Izydor z Sewilli, Etymologiae (Adam Wilczyński, Kielce)
 • Jan Chryzostom, 9 Mów o pokucie i Traktat o Skrusze (Norbert Widok dla BOK)
 • Jan Chryzostom, O posągach, (Jan Iluk, UG)
 • Jan Chryzostom, Homilie o Dziejach Apostolskich (Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Caba)
 • Jan Damasceński, Mowy o obrazach (Józef Naumowicz)
 • Jan Kasjan, Institutiones (Józef Pochwat)
 • Kasjodor, Varia, Anna Kołtunowska (ŹMT)
 • Laktancjusz, Divinae Institutiones, Łukasz Halida (UJ)
 • Maksym Wyznawca, Ambiguorum Liber (Karolina Kochańczyk)
 • Marceli z Ancyry, zachowane fragmenty (J. Słomka)
 • Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne (WT UAM Poznań – L. Nieścior)
 • Ody Salomona (Mariusz Szmajdziński)
 • Paulin z Noli, Listy (s. Marta Ziółkowska, dla ŹMT)
 • Pelagiusz, Komentarz do Listów św. Pawła (ks. Arkadiusz Baron i ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Pseudo Makary, Homilie duchowe (Arkadiusz Jasiewicz, Warszawa
 • Sulpicjusz Sewer, Kroniki (Józef Pochwat i Polikarp Nowak)
 • Teodoret z Cyru, O Herezjach (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, Historia kościelna (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, O Trójcy Świętej i O Wcieleniu (Przemysław Szewczyk)
 • Antologie
 • Kazania na Boże Narodzenie, Autorzy różni (red. J. Naumowicz) Ojcowie Kościoła i kultura klasyczna (red. J. Naumowicz, J. Sochoń)

Pierwsza multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Nie można więc znaleźć doskonalszej lekcji cnoty, niż to, co Pan wyraził w sobie samym. Zarówno bowiem cierpliwość, jak i miłość do człowieka, dobroć, męstwo, miłosierdzie, sprawiedliwość, wszystko w Nim – jak widzimy – miało miejsce, aby niczego nie brakowało dla zdobywania cnoty temu, kto wpatruje się w to ludzkie życie. Widząc o tym Paweł powiedział: Stańcie się naśladowcami moimi, jak ja jestem Chrystusa. Greccy prawodawcy posuwają swoją łaskę aż do mówienia, Pan natomiast – jako że jest prawdziwie Panem wszystkiego i działał troskliwie – nie tylko ustanowił prawo, ale samego siebie dał za wzór, aby każdy, kto chce, poznał moc działania.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 13, IV wiek po Chr.

Słowniczek

Ojcowie Kościoła (łac.) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, których datą graniczną jest śmierć ostatniego Apostoła. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).

Patrologia (gr. patres + logos) – nauka Ojców Kościoła, działających w pięciu pierwszych wiekach. Obejmuje dwa wielkie obszary zagadnień, którymi zajmowali się Ojcowie: o Bogu i o człowieku.