Przekłady w trakcie opracowania

W chwili obecnej przez różne ośrodki badawcze i dla różnych wydawnictw prowadzone są następujące prace translatorskie tekstów Ojców Kościoła (dane na dzień 3 VI 2014r.):

 • Afrahat, Mowy (Andrzej Uciecha, UŚ)
 • Ambroży, O Duchu Świętym (Anna Strzelecka, UAM Poznań)
 • Ambroży, Wykład Psalmu CXVIII (ks. dr Michał Sołomieniuk dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie)
 • Augustyn, Adnotationes in Iob (Michał Rogalski UJ)
 • Augustyn, Mowy 273-299 (W. Turek), Mowy 299-324 (P. Nowak), Mowy 325 – 340 (A.Nocon)
 • Cezary z Arles, kolejne kazania (ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Cyprian, (Pseudo), Ad Novatianum, Quod lapsis spes veniae non deneganda est (WT UAM Poznań)
 • Cyprian, Testimonium (Antoni Żurek, źmt)
 • Dydym Ślepy, Komentarz do Psalmów (Roland Marcin Pancerz OFM)
 • Ekumeniusz, Apokalipsa (M. Wojciechowski)
 • Epifaniusz z Salaminy, Panarion (Marek Gilski)
 • Eucheriusz z Lyonu, Instructiones (T. Skibiński SAC)
 • Fizjolog, (J. Naumowicz)
 • Grzegorz z Nyssy, O dziewictwie (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Przeciw Eunomiuszowi (Marta Przyszychowska dla ŹMT)
 • Grzegorz z Nyssy, Contra Fatum (Marcin Ptak, UKSW)
 • Grzegorz Wielki, Listy – wydanie na podstawie tłumaczenia ks. Czuja (ŹMT)
 • Hieronim. Adversus Helvidium (WT UAM Poznań)
 • Hieronim, Adversus Iovinianum (Leon Nieściór)
 • Hieronim, Altercatio Luciferiani (WT UAM Poznań)
 • Hieronim (?), Komentarz do Hioba (Magdalena Jóźwiak)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Abdiasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hieronim, Komentarz do Księgi Zachariasza (Łukasz Krzyszczuk, Wrocław)
 • Hilary z Poitiers, O synodach (J. Krykowski, PSP)
 • Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmów (śp. E. Stanula, PSP)
 • Hipolit Rzymski (?), Tradycja Apostolska (J. Naumowicz)
 • Ireneusz z Lyonu, Adversus Haereses (W. Myszor, UŚ)
 • Izydor z Sewilli, De natura rerum (P. Skowroński, Uniwersytet Wrocławski)
 • Izydor z Sewilli, Etymologiae (Adam Wilczyński, Kielce)
 • Jan Chryzostom, 9 Mów o pokucie i Traktat o Skrusze (Norbert Widok dla BOK)
 • Jan Chryzostom, O posągach, (Jan Iluk, UG)
 • Jan Chryzostom, Homilie o Dziejach Apostolskich (Sylwia Kaczmarek, Agnieszka Caba)
 • Jan Damasceński, Mowy o obrazach (Józef Naumowicz)
 • Jan Kasjan, Institutiones (Józef Pochwat)
 • Kasjodor, Varia, Anna Kołtunowska (ŹMT)
 • Laktancjusz, Divinae Institutiones, Łukasz Halida (UJ)
 • Maksym Wyznawca, Ambiguorum Liber (Karolina Kochańczyk)
 • Marceli z Ancyry, zachowane fragmenty (J. Słomka)
 • Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne (WT UAM Poznań – L. Nieścior)
 • Ody Salomona (Mariusz Szmajdziński)
 • Paulin z Noli, Listy (s. Marta Ziółkowska, dla ŹMT)
 • Pelagiusz, Komentarz do Listów św. Pawła (ks. Arkadiusz Baron i ks. Józef Pochwat, ŹMT)
 • Pseudo Makary, Homilie duchowe (Arkadiusz Jasiewicz, Warszawa
 • Sulpicjusz Sewer, Kroniki (Józef Pochwat i Polikarp Nowak)
 • Teodoret z Cyru, O Herezjach (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, Historia kościelna (Przemysław Szewczyk)
 • Teodoret z Cyru, O Trójcy Świętej i O Wcieleniu (Przemysław Szewczyk)
 • Antologie
 • Kazania na Boże Narodzenie, Autorzy różni (red. J. Naumowicz) Ojcowie Kościoła i kultura klasyczna (red. J. Naumowicz, J. Sochoń)

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Nie czcimy stworzenia, nie może być! Lecz czcimy Pana stworzenia, wcielonego, Logos Boga. Nawet jeśli ciało przez się jest częścią stworzenia, to stało się ciałem Boga. I ani nie czcimy tego rodzaju ciała samego przez się oddzielając je od Logosu, ani nie oddalamy Logosu od ciała chcąc Go uczcić, lecz wiedząc, że Logos stał się ciałem, uznajemy za Go Boga, i to będącego w ciele.
Atanazy Wielki, List do Adelfiosa, IV wiek po Chr.