Artykuły patrystyczne

Paulin z Noli: senator, biskup, mnich

Poncjusz Metropiusz Anicjusz Paulin urodził się Bordeaux około 353 roku. Jego rodzina była rodziną zamożną. Posiadała liczne majętności na terenach Galii, Italii i Hiszpanii. Paulin w czasach swojej młodości kształcił się pod okiem sławnego wówczas poety, Auzoniusza. W późniejszych latach, już po zakończeniu edukacji, zaczyna rozwijać się jego kariera polityczna. W czasie jej trwania Paulin pełnił obowiązki pretora oraz edyla. Po wyjeździe do Rzymu, w 378 roku, zostaje również senatorem. Zwieńczeniem ścieżki zawodowej przyszłego świętego była śmierć Cesarza Gracjana (383 rok).

Po tych wydarzeniach Paulin powrócił do Bordeaux, gdzie poślubił niejaką Terazje, która tak jak jej mąż pochodziła z zamożnej rodziny. W roku 389 w Bordeaux Paulin przyjmuje chrzest. Niedługo po swoim chrzcie razem ze swoją żoną Paulin udaje się do Hiszpanii. Tam na świat przychodzi jego syn. Radość rodziców nie trwała jednak długo. Syn Paulina i Terazji zmarł osiem dni po urodzeniu, nie są znane dokładne fakty co do przyczyn tej śmierci.

Od momentu tego bolesnego wydarzenia życie Poncjusza Metropiusza Anicjusza Paulina zmienia się w dość znaczącym stopniu. Wspólnie z żoną podejmują decyzję rozdania ubogim części swoich majętności, a on sam w roku 393 przyjmuje święcenia kapłańskie w Barcelonie. Po rozpoczęciu posługi kapłańskiej Paulin udaje się do Noli, gdzie między innymi zakłada wspólnotę monastyczną, funduje bazylikę ku czci św. Feliksa i obejmuje biskupstwo w roku 409.

Św. Paulin z Noli umiera 22 czerwca 431 roku.

Paulin z Noli za czasów swojego życia utrzymywał kontakt z ważnymi wówczas dla Kościoła postaciami, takimi jak Hieronim, Augustyn, Marcin z Tours czy Ambroży z Mediolanu. Wnioskować o tym możemy między innymi na podstawie 51 listów Paulina, które zachowały się do naszych czasów. Wydaje się, że szczególnie ciekawą jest korespondencja Paulina do Hieronima. Obydwaj bowiem przyjaźnili się, choć nigdy tak naprawdę nie spotkali się twarzą w twarz. Oprócz wspomnianych wyżej listów dziś podziwiać możemy jeszcze poematy autorstwa Paulina. Cały zbiór składa się z 33 utworów. 14 z nich napisanych zostało przez Paulina na cześć św. Feliksa.

Mariusz Piątek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *