Teksty Ojców

Mowa Augustyna na Wiebowstąpienie Pańskie

1. Uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa dokonało się w pełni przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W niedzielę wielkanocną świętowaliśmy Jego zmartwychwstanie, dzisiaj świętujemy wniebowstąpienie. To także jest dla nas dzień świąteczny. Dlatego zmartwychwstał, aby dać nam przykład zmartwychwstawania. I dlatego też wstąpił do nieba, aby nas ustrzec dla spraw, które są w górze. Mamy zatem naszego Pana i Zbawiciela, który najpierw wisiał na drzewie, a teraz zasiada w niebiosach. Zapłacił za nas należną cenę, gdy wisiał na drzewie. Zabrał z sobą to, co kupił, gdy zasiada w niebiosach. Gdy zaś już zbierze wszystkich, których z czasem gromadzi, przyjdzie na końcu czasu i – jak jest napisane – „przyjdzie jawnie jako Bóg” (Ps 50,3,Vlg), nie w sposób ukryty, jak przyszedł po raz pierwszy, ale jak jest napisane: jawnie. Musiał przyjść w sposób ukryty, aby został osądzony. Przyjdzie zaś jawnie, aby sądzić. Gdyby najpierw przyszedł jawnie, kto ośmieliłby się sądzić Go jako odkrytego? Paweł Apostoł mówi przecież: „Gdyby Go poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały” (1 Kor 2,8). Lecz gdyby On nie został zabity, nie umarłaby śmierć: diabeł został pokonany przez znak swojego zwycięstwa. Cieszył się bowiem diabeł, gdy pierwszego człowieka zwiódł i wydał na śmierć. Pierwszego człowieka zwodząc zabił, natomiast przez zabicie ostatniego (Chrystusa) uciekł mu z więzów pierwszy.

2. Dokonało się więc prawdziwe zwycięstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, gdy zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Wypełniło się to, co słyszeliście, gdy czytano Apokalipsę: „Zwyciężył lew z pokolenia Judy” (Ap 5,5). On nazwany jest lewem i On nazwany jest barankiem: lwem ze względu na siłę, barankiem ze względu na niewinność; lwem, bo jest niezwyciężony, a barankiem, ponieważ jest łagodny. I ten właśnie baranek, gdy został zabity, swoją śmiercią pokonał lwa, który szuka, kogo pożreć. Diabeł bowiem nazwany został lwem przez swoją dzikość, a nie siłę. Piotr Apostoł powiedział przecież: „Trzeba, żebyśmy czuwali pośród prób, ponieważ wasz wróg, diabeł, krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5,8). Powiedział też, w jaki sposób krąży: „Jak lew rycząc krąży, szukając kogo pożreć”. Kto nie wpadłby w zęby tego lwa, gdyby nie zwyciężył lew z pokolenia Judy? Lew przeciw lwu, baranek przeciw wilkowi. Diabeł ucieszył się, gdy Chrystus umarł, ale w tej śmierci Chrystusa diabeł został pokonany, tak jakby skusił się na przynętę w pułapce na myszy. Cieszył się z tej śmierci, jakby był panem śmierci. Cieszył się z tego, a tam została na niego zastawiona pułapka. Krzyż Chrystusa jest pułapką na diabła, śmierć Pana jest przynętą. Oto Pan nasz, Jezus Chrystus zmartwychwstał! Gdzie jest śmierć, która wisiała na drzewie? Gdzie są kpiny Żydów? Gdzie jest duma i pycha tych, którzy przez krzyżem potrząsali głową i mówili: „Jeśli jest Synem Boga, niech zejdzie z krzyża” (Mt 27,40)? Dokonał czegoś więcej niż to, czego oni domagali się lżąc Go. Czymś większym jest przecież powstać z grobu niż zejść z drzewa.

3. Teraz zaś jak wielka jest Jego chwała, skoro wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca?! Nie widzimy tego jednak oczami, bo także nie widzieliśmy Go wiszącego na krzyżu, ani nie dostrzegliśmy Go wstającego z grobu. Wszystko to zachowujemy dzięki wierze, dostrzegamy oczami serca. Otrzymaliśmy pochwałę, bo nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy. Przecież Chrystusa widzieli także Żydzi. Nie jest jednak czymś wielkim widzieć Chrystusa oczami ciała, natomiast wielkie jest wierzyć w Chrystusa oczami serca. Gdyby nawet Chrystus stał się obecny i stanąłby przed nami, to skąd wiedzielibyśmy, kim On jest, gdyby milczał? Co by nam dało, gdyby milczał? Czy nie przemawia w Ewangelii bardziej jako nieobecny, niż gdyby obecny milczał? A jednak nie jest nieobecny, jeśli zachowujemy Go w sercu. Wierz w Niego i zobaczysz Go: nie ma Go przed twoimi oczami, ale posiada Go twoje serce. Gdyby był nieobecny wśród nas, kłamstwem byłyby słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy: „Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Augustyn, Mowa 263

Tłum. P.M.Szewczyk

[button link=”http://patres.pl/grzegorz-z-nyssy-na-wniebowstapienie/”]Mowa Grzegorza z Nyssy na Wniebowstąpienie Pańskie[/button]

[button link=”http://patres.pl/teczki-ojcow/augustyn-z-hippony/”]Inne teksty Augustyna[/button]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *