Teksty Ojców

Miłować przyjście Pana – tak! Mówić, kiedy się dokona – nie!

5. 14. Zgodnie z twoją świętą zachętą trzeba miłować i oczekiwać przyjścia Pana. Mówisz przecież, że jest ono wielkim błogosławieństwem dla tych, którzy miłują Jego przyjście, i powołujesz się na świadectwo Apostoła, którego słowa przytaczasz: „Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Pana” (2 Tm 4,8). Wtedy bowiem, jak twierdzi fragment Ewangelii, którzy przywołujesz: „Sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w Królestwie swojego Ojca” (Mt 13,43), oraz słowa proroka: „Oto bowiem ciemność i mroki okrywają ziemię nad narodami, w tobie zaś ukaże się Pan i Jego majestat można będzie w tobie zobaczyć” (Iz 60,2). Jest także napisane: „Ci, którzy oczekują Pana, będą radować się pośród mocy, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez trudu, będą iść i nie będą pragnąć” (por. Iz 40,31, Vlg).

5.15. Bardzo pobożnie i słusznie mówisz o tym wspominając szczęście tych, którzy miłują przyjście Pana. Lecz także ci, do których Apostoł powiedział: „Nie dajcie się łatwo zachwiać w waszym myśleniu, że już nastał dzień Pański” (2 Tes 2,2), miłowali nadejście Pana. Nauczyciel Narodów mówiąc to nie powstrzymywał ich w tym miłowaniu, gdyż chciał, aby byli nim rozpaleni. A jednak nie chciał, aby wierzyli tym, od których słyszeli, że już nastał dzień Pański, aby nie stracili nadziei na nagrodę za wiarę sądząc, że także inne obietnice zostały im złożone w sposób kłamliwy, gdyby nie zobaczyli nadejścia Pana w czasie, w którym według ich wiary miałby przyjść. Nie ten człowiek miłuje przyjście Pana, który głosi, że już jest blisko, ani ten, który głosi, że nie jest blisko. Miłuje przyjście Pana raczej człowiek, który oczekuje go z czystą wiarą, pewną nadzieją i gorliwą miłością bez względu na to, czy jest blisko czy daleko. Gdyby bowiem Pana miłowali bardziej ci, którzy wierzą i przepowiadają Jego szybsze nadejście, to miłowaliby go bardziej ci, którzy głosili, że Jego przyjście już się dokonuje, niż ci, którym Apostoł zabraniał dawać im wiarę, czy nawet bardziej niż sam Apostoł, który w to nie wierzył.

Augustyn, List 199

Tłum. P.Szewczyk

[button link=”http://patres.pl/list-augustyna-o-koncu-swiata/”]Czytaj wcześniejszy fragment[/button]

Portal poświęcony Ojcom Kościoła patres.pl tworzy Stowarzyszenie „Dom Wschodni”. Zostań patronem Stowarzyszenia i wesprzyj naszą działalność. Bardzo dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *