Liber pontificalis o św. Korneliuszu, biskupie Rzymu

korneliusz

1. Korneliusz, narodowości rzymskiej, z ojca Kastinusa, zasiadał [na stolicy] 2 lata, 2 miesiące i 3 dni. Został ukoronowany męczeństwem.

2. Za jego biskupstwa Nowat wyświęcił poza Kościołem Nowacjana, a w Afryce Nikostrata. Gdy to się stało, wyznawcy, którzy odłączyli się od Korneliusza wraz z prezbiterem Maksymem, który był z Mojżeszem, powrócili do Kościoła i stali się wiernymi wyznawcami.

3. Potem biskup Korneliusz został zesłany do Centumcellis i tam otrzymał napisany i wysłany przez Cypriana umacniający list, który Cyprian napisał w więzieniu, mówiący także o lektorze Celerynie.

4. Swego czasu na prośbę pewnej matrony, Lucjany, w nocy zabrał z katakumb ciała apostołów, błogosławionego Piotra i Pawła. Pierwsze ciało, błogosławionego Pawła przyjęła błogosławiona Lucjana i umieściła w swojej posiadłości przy via Ostense, blisko miejsca, gdzie został ścięty; ciało błogosławionego Piotra przyjął biskup Korneliusz i umieścił blisko miejsca, gdzie został ukrzyżowany, pomiędzy ciałami świętych biskupów, w świątyni Apollina na górze Aureum, na Watykanie w pałacu Nerona 29 czerwca.

5. Potem przyszedł w nocy do Centumcellis. W tym czasie Decjusz usłyszał, że otrzymał on list od błogosławionego Cypriana, biskupa Kartaginy. Posłał do Centumcellis, żeby przyprowadzić błogosławionego biskupa Korneliusza, którego kazał stawić przed sobą w Tellude, w nocy, przed świątynią Palady i zwrócił się do niego tak mówiąc: „Czy tak sobie postanowiłeś, że ani nie zważasz na bogów, ani nie lękasz się nakazów przywódców czy naszych gróźb, żeby pisać i przyjmować pisma przeciw republice?”
Biskup Korneliusz odpowiedział mówiąc:
„Otrzymałem list o koronie Pana, nie przeciw republice, ale raczej jako lekarstwo na duszę”.

6. Wtedy Decjusz, pełen wściekłości, nakazał wysmagać oblicze błogosławionego Korneliusza plumbatami i kazał zaprowadzić go do świątyni Marsa, żeby oddał pokłon; a jeśliby tego nie uczynił, powiedział, by mu ściąć głowę. I tak się stało. Został więc ścięty w miejscu, o którym mowa, i stał się męczennikiem. Jego ciało zabrała w nocy błogosławiona Lucjana wraz z duchownymi i pochowała w krypcie w pobliżu cmentarza Kaliksta przy via Appia, w swojej posiadłości, 14 września.

7. I biskupstwo ustało na 66 dni.

Liber Pontificalis, I, XXII

Dodaj Komentarz

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Pewni ludzie prości, chociaż wierzą, że te słowa Psalmów są natchnione przez Boga, to jednak uważają, że trzeba je wykonywać z melodią z racji na piękno takiego wykonania i dla przyjemności słuchania. Nie jest jednak tak. Pismo przecież nie szukało tego, co słodkie i przekonywujące, lecz to dla korzyści duszy rzecz została tak zaplanowana, a zwłaszcza dla dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wypadało, aby boskie Pismo chwaliło Boga nie samym tylko ciągłym tekstem, ale także szeroko rozchodzącym się głosem. Po drugie natomiast, dlatego że podobnie jak harmonia łącząca instrumenty muzyczne doprowadza do doskonałości jedno wspólne brzmienie, tak samo – ponieważ w duszy ukazują się różne poruszenia i jest w niej zarówno logiczne myślenie, jak i pragnienie oraz żywe namiętności, a przez ich poruszenie dokonuje się działanie członków ciała – Logos chce, aby człowiek nie był pozbawiony współbrzmienia z samym sobą i aby nie był wewnętrznie podzielony, skoro rzeczy najlepsze są skutkiem logicznego myślenia, zaś czyny złe są działaniem z porywu serca.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 27, IV wiek po Chr.