Teksty Ojców

Cyprian z Kartaginy: bez jedności z Kościołem nie można dojść do Królestwa

(15) Prorokować, wyrzucać demony, czynić na ziemi wielkie cuda jest rzeczą na pewno wielką i niezwykłą, lecz nie osiąga Królestwa niebios człowiek, w którym dzieją się te rzeczy, jeśli nie kroczy drogą zachowywania tego co prawe i słuszne. Pan ogłasza to i mówi: „Wielu powie mi w tym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoje imię? Czy w Twoje imię nie wyrzucaliśmy demonów? Czy w Twoje imię nie dokonywaliśmy wielkich cudów? Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości” (Mt 7,22n). Sprawiedliwość jest konieczna, aby człowiek mógł pozyskać przychylność Boga jako sędziego: należy być poddanym Jego przykazaniom i zaleceniom, aby nasze zasługi otrzymały odpłatę. Gdy Pan w swojej Ewangelii wskazuje w krótkim streszczeniu drogę naszej wiary i nadziei, mówi: „Bóg twój jest Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana, twojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą. To jest pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: będziesz miłował twojego bliźniego jak siebie samego. W tych dwóch przykazaniach zawiera się całe prawo i Prorocy” (Mk 12,20-31).  W swoim wykładzie nauczał równocześnie miłości i jedności i ujął dwoma przykazaniami wszystkich proroków oraz Prawo. Jaką zaś jedność zachowuje, jakiej miłości strzeże czy jaką ma na myśli człowiek, który zatruty szaleństwem niezgody rozdziera Kościół, niszczy wiarę, mąci pokój, godzi w miłość, znieważa misterium?

(16) Już wcześniej pojawiło się to zło, moi wierni bracia! Jednak obecnie nieszczęsna klęska tego zła wzrosła, a zatrute źródło zguby heretyckiej przewrotności i schizm zaczęło bardziej działać i bujniej się krzewić. Trzeba bowiem było, żeby tak się stało przy końcu świata, skoro Duch Święty zapowiada nam to przez Apostoła i przestrzega. „W ostatnich dniach – mówi – nastaną chwile trudne, ludzie będą samolubni, pyszni, wyniośli, pożądliwi, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, niewierni, oszczercy, nieumiarkowani, nielitościwi, nie miłujący dobra, zdradzieccy, zuchwali, nadęci głupotą, bardziej rozmiłowani w przyjemności niż w Bogu, zachowujący pozór religii, ale wyrzekający się jej mocy. Z takich wywodzą się ci, którzy włamują się do domów i porywają kobietki obciążone grzechami, kierowane różnymi pożądliwościami, które nieustannie się uczą, ale nigdy nie dochodzą do poznania prawdy. Jak Jamnes i Mambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak oni sprzeciwiają się Prawdzie, ale nie osiągną wiele. Ich brak wiedzy jawny będzie dla wszystkich, jak było w przypadku tamtych” (2 Tm 3,1-9). Wypełnia się wszystko, co zostało przepowiedziane, a ponieważ przybliża się już koniec świata, nadeszły również te rzeczy dla wypróbowania ludzi i jako dowód momentu dziejów. Skoro coraz bardziej wróg się wścieka, także błąd oszukuje, wzrasta zepsucie, rozpala się zawiść, pożądliwość zaślepia, bezbożność deprawuje, pych nadyma, niezgoda prowadzi do buntu, a złość do zguby.


Drogi Czytelniku,

bardzo się cieszymy Twoją obecnością na tym portalu! Cieszy nas Twoje zainteresowanie myślą, nauką i życiem Ojców Kościoła, bo sami jesteśmy głęboko przekonani, że Kościół dla swojej żywotności potrzebuje nieustannego czerpania z tych, których wybrał Bóg, żeby byli aż do końca istnienia świata jego Ojcami.

Nasz portal opiera się na pracy woluntarnej kilku osób, konieczne koszty (opłacenie serwera i podstawowych usług informatycznych) pokrywa Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Jeśli chcecie wesprzeć rozbudowę portalu, będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki przekazanym nam środkom, będziemy w stanie zrealizować dużo więcej tłumaczeń, nagrań filmowych i publikacji oraz dotrzeć do większego grona odbiorców.

Środki na portal Patres.pl można przekazać na konto:
mBank, 70 1140 2004 0000 3002 7483 9388
W tytule przelewu należy podać: patres.pl

PRZEKAŻ 30 PLN PRZEKAŻ 50 PLN  PRZEKAŻ 100 PLN

Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *