Kategorie | Teksty Ojców

Augustyn: dniem Pana jest człowiek, który dobrze żyje

wielkanoc03

1. W taki sposób, jak wychwalaliśmy naszego Pana śpiewem, tak też postępujmy z Jego pomocą. Każdy bowiem dzień uczyniony jest przez Pana, jednak nie bez powodu o jednym dniu szczególnym zostało napisane: “Oto jest dzień, który Pan uczynił” (Ps 117,24). Czytamy przecież, że gdy Pan uczynił niebo i ziemię, powiedział: “Niech stanie się światłość; i stała się światłość. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemności nocą” (Rdz 1,3.5). Lecz jest jeszcze inny dzień przewidziany dla nas i szczególnie nam zalecany, o którym mówi Apostoł: “Postępujmy uczciwie jak za dnia” (Rz 13,13). Tamten dzień jest dniem zwykłym i codziennym, rozciąga się od wschodu do zachodu słońca. Jest jednak także ten inny dzień, w którym Słowo Boga jaśnieje w sercach ludzi wierzących i który rozprasza nie ciemności oczu, ale złych obyczajów. Ten dzień wyznajemy, w nim się radujemy. Posłuchajmy Apostoła, który mówi: Jesteśmy bowiem synami światłości i synami dnia: nie jesteśmy synami nocy ani ciemności” (1 Tes 5,5). “Postępujmy uczciwie jak za dnia: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczeni w Pana Jezusa Chrystusa nie troszczcie się zbytnio o pożądania ciała” (Rz 13,13-14). Jeśli tak czynicie, z całego serca śpiewajcie: “Oto jest dzień, który Pan uczynił”. Wy bowiem jesteście tym, co wyśpiewujecie, jeśli dobrze żyjecie. Jak wielu ludzi w tych dniach jest pijanych?! Jak wielu ludzi w tych dniach nie tylko jest pijanych, ale ponadto brzydko i agresywnie się kłócą?! Tacy ludzie nie śpiewają: “Oto jest dzień, który Pan uczynił”. Pan im odpowiada: Jesteście ciemnością, nie Ja was uczyniłem. Jeśli chcecie być dniem, który Pan uczynił, żyjcie dobrze, a będziecie mieli światło prawdy, które nigdy nie zajdzie w waszych sercach!

Augustyn, Mowa 230 (Na czas paschalny)

Tłum. P.M.Szewczyk

___________________________________

Przez całą Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego codziennie na portalu Patres.pl znajdziecie jedną mowę św. Augustyna wygłoszoną podczas obchodów Wielkanocy w IV wieku po Chrystusie. Zapraszamy do przeżywania wielkanocnej radości z Ojcami Kościoła! Do tej pory opublikowaliśmy następujące teksty:

Wigilia Paschalna

Niedziela Zmartwychwstania

Poniedziałek w oktawie

Środa w oktawie

___________________________________

Serdecznie Was zapraszamy do współtworzenia portalu Patres.pl. Bardzo nam pomagacie promując naszą pracę wśród znajomych zarówno dobrym słowem jak i korzystając z portali społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku! Możecie polubić fanpage i udostępniać publikowane przez nas posty. Będziemy też bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe portalu. Dzięki tym środkom, będziemy w stanie zamieszczać więcej przekładów i artykułów! I nie zapomnijcie dopisać się na listę odbiorców newslettera, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych publikacjach!

Dodaj Komentarz

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Logos pragnie, żeby dusza posiadająca, jak mówi Apostoł, umysł Chrystusa (1 Kor 2,16) posługiwała się nim jako przewodnikiem i aby w nim panowała nad obecnymi w niej doznaniami, rządziła członkami ciała, aż do poddania ich logosowi. W ten sposób, jak przy harmonijnym wykonywaniu muzyki pałeczka dyrygenta, tak sam człowiek, stając się harfą i będąc całkowicie poddany duchowi, zarówno przysłuchuje się wszystkim członkom i poruszeniom, jak i poddany jest woli Boga. Melodyjna recytacja Psalmów jest obrazem i wyobrażeniem tego rodzaju spokoju myśli i pozbawionego wzburzeń porządku.
Atanazy Wielki, List do Marcelina, 28, IV wiek po Chr.