Teksty Ojców

Augustyn: Chrystus buduje arkę, daj się uratować!

6. Bóg przemówił swoim Słowem do Abrahama przede wszystkim obiecując, że będzie miał potomstwo – podczas gdy ten, komu to mówiono, już był starcem – że ze starca Abrahama i z bezpłodnej staruszki Sary wyjdzie potomstwo: uwierzono temu i stało się tak (zob. Rdz 17-18). Bóg powiedział, że jego potomstwo – czyli naród, który zrodził się z niego według ciała – będzie niewolnikiem w Egipcie i to przez tyle a tyle lat: stało się tak. Dalej powiedział Bóg, że naród będzie wyzwolony z tej niewoli: został wyzwolony, że otrzyma ziemię obiecaną: otrzymał. Wiele też powiedziane zostało przez proroków. Samemu Abrahamowi zostało powiedziane, że powinien skierować spojrzenie nie tylko na ten lud, ale „w twoim potomstwie – mówi – błogosławione będą wszystkie narody” (Rdz 22,18). Przepowiedziane są sprawy nieodległe, przepowiedziane też są bardzo odległe w czasie: nieodległe wydarzyły się, te zaś, które były odległe w czasie, teraz się dzieją. Słowo Boga powiedziało przez proroków, że lud, o którym mowa, zgrzeszy i że będzie wydany w ręce swoich nieprzyjaciół, ponieważ obrazi Pana: to wszystko się stało. I że uda się w niewolę do Babilonu: także to się stało. Że nadejdzie wreszcie Chrystus król: i przybył Chrystus, narodził się. Chrystus przyszedł, ponieważ to On sam zapowiadał o sobie, że przyjdzie. Powiedziane zostało, że Żydzi Go ukrzyżują: ukrzyżowali. Przepowiedziane zostało, że wstanie z martwych i będzie uwielbiony: stało się tak – zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Przepowiedziane zostało, że w Jego imię uwierzy cała ziemia, przepowiedziane zostało, że władcy będą prześladować Jego Kościół: stało się tak. Przepowiedziane zostało, że władcy uwierzą w Niego: mamy przed oczami wiarę władców i jeszcze wątpimy, czy dać wiarę Chrystusowi? Przepowiedziane zostało pojawienie się odłamów heretyckich: nie tylko je widzimy ale i lamentujemy nad nimi, gdy wszędzie czynią między sobą zamieszanie. Zapowiedziane zostało, że poganie w obronie bożków będą prześladowali Kościół: i stało się. Przepowiedziane zostało, że bałwochwalstwo zostanie usunięte przez Kościół i imię Chrystusa: widzimy, że i to się wypełnia. Zapowiedziane zostały zgorszenia w samym Kościele, zapowiedziany został chwast i plewa: wszystko to oglądamy własnymi oczami i możemy znieść dzięki sile, którą daje nam Pan. W czym cię okłamał Ten, który powiedział ci: „Idź tą drogą”? Powiedz mocnym głosem, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, widząc tak liczne dowody wiarygodności tego, który do ciebie przemawia – sprawdź Go na podstawie dokonań, bowiem godny jest, żeby tak Go sprawdzić…. Powiedz: „Wszystko mówi mi zgodnie z prawdą, wszystkie Jego słowa uznaję za prawdziwe, w niczym nie skłamał. Tak Go poznałem: jest Słowem Boga. Przemawiał przez usta swoich sług, nie skłamał. Czy może być kłamstwem to, co mówi własnymi ustami?”. Człowiek zaś, który jeszcze Go nie zna, który jeszcze powątpiewa o Chrystusie, niech powie: „Pójdę tą drogą, aby czasem nie okazało się prawdą to, co mówi ten, któremu już cały świat uwierzył”. Przecież tak się właśnie stanie, jak On przepowiedział.

7. Bracia, wielu niewierzących tak zastanie ostatni dzień, jak dni Noego zastały tamtą rzeszę. Nie uratowali się, o ile nie byli w arce. Dołączcie do tych, którzy się uratowali: cieśla pracuje swoimi rękami, Chrystus buduje arkę. Dołączcie do Niego, oddajcie się w Jego ręce, dajcie Mu się dociąć, dopasować. Niech nikt nie stawia oporu działaniu palców tego rzemieślnika. Jego łaska wie, w jaki sposób cię dopasować. Nie bądź jednak przez przewrotną pychę być butwiejącym drewnem. Tak się właśnie dzieje, a jednak, moi bracia, wielu wyśmiewa te sprawy.

Augustyn, Mowa 114B,6-7

Tłum. P.M.Szewczyk

[button link=”http://patres.pl/mowa-swietego-augustyn-o-tym-rozdziale-ewangelii-gdzie-zapowiada-sie-przyjscie-pana-w-dniu-ostatnim-cz-i/”]Czytaj całość mowy[/button]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *